600048

16.04

تغییر روزانه:

-0.68%

سالیانه:

2.23%

قیمت روز سال
Poly Real Estate 16.04 -0.11 -0.68% 2.23%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%
SHANGHAI 50 3364 0.89 0.03% 13.16%