600196

31.20

تغییر روزانه:

0.61%

سالیانه:

38.98%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%