600276

91.04

تغییر روزانه:

-0.35%

سالیانه:

0.95%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3272 3.49 0.11% 11.34%
SHANGHAI 50 3324 11.21 0.34% 12.61%