قیمت سهام
37.50
تغییر روزانه
0.19%
سالیانه
-33.66%

قیمت روز سال
Cspc Pharmaceutical 8.45 -0.10 -1.17% -22.48%
Sino Biopharmaceutical Ltd 4.30 -0.17 -3.80% -35.05%
Sh Fosun Pharma 43.95 1.01 2.35% -38.75%
Sh Pharmaceutical 17.12 0.03 0.18% -9.70%
WuXi AppTec Co Ltd 94.87 0.36 0.38% -31.62%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3277 -4.78 -0.15% -6.81%
SHANGHAI 50 2797 9.83 0.35% -13.08%