600276

82.30

تغییر روزانه:

1.35%

سالیانه:

41.95%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%