601018

3.45

تغییر روزانه:

0.58%

سالیانه:

-15.44%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%