600018

4.83

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-24.18%

قیمت روز سال
Shanghai Airport 76.75 0.93 1.23% -4.28%
Shanghai International Port 4.83 0 0% -24.18%
Daqin Railway 6.91 -0.08 -1.14% -12.20%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3414 -36.38 -1.05% 17.01%
SHANGHAI 50 3386 -55.15 -1.60% 17.28%