600018

4.30

تغییر روزانه:

0.23%

سالیانه:

-25.73%

قیمت روز سال
Shanghai Airport 67.10 -0.78 -1.15% -10.43%
Shanghai International Port 4.30 0.01 0.23% -25.73%
Daqin Railway 6.49 0 0% -15.16%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3318 6.12 0.18% 12.84%
SHANGHAI 50 3392 22.18 0.66% 14.64%