600115

5.00

تغییر روزانه:

2.04%

سالیانه:

-4.76%

قیمت روز سال
China Eastern Airlin 5.00 0.10 2.04% -4.76%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%