600009

69.54

تغییر روزانه:

-0.03%

سالیانه:

-9.85%

قیمت روز سال
Shanghai Airport 69.54 -0.02 -0.03% -9.85%
Shanghai International Port 4.26 -0.03 -0.70% -26.68%
Daqin Railway 6.47 -0.01 -0.15% -15.31%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%
SHANGHAI 50 3364 0.89 0.03% 13.16%