601006

6.47

تغییر روزانه:

-0.15%

سالیانه:

-15.31%

قیمت روز سال
Shanghai Airport 69.54 -0.02 -0.03% -9.85%
Shanghai International Port 4.26 -0.03 -0.70% -26.68%
Daqin Railway 6.47 -0.01 -0.15% -15.31%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3312 -15.39 -0.46% 12.13%
SHANGHAI 50 3365 1.53 0.05% 13.18%