601766

5.88

تغییر روزانه:

-0.17%

سالیانه:

-25.29%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%