600031

18.79

تغییر روزانه:

-1.00%

سالیانه:

57.24%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%