600893

23.66

تغییر روزانه:

-1.87%

سالیانه:

7.94%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%