2603

15.40

تغییر روزانه:

4.05%

سالیانه:

18.60%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%