2642

32.05

تغییر روزانه:

-0.77%

سالیانه:

16.76%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%