قیمت سهام
2,227.00
تغییر روزانه
-0.13%
سالیانه
10.47%

قیمت روز سال
Concordia Financial Group Ltd 436.00 3.00 0.69% 4.56%
Shinsei Bank 1,989.00 -8.00 -0.40% 16.25%
Aozora Bank 2,653.00 11.00 0.42% 5.36%
Mitsubishi UFJ Financial 741.30 7.90 1.08% 18.55%
Resona Holdings 477.70 2.00 0.42% 1.81%
Sumitomo Mitsui 3,873.00 11.00 0.28% 1.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,959.00 32.00 0.81% -0.73%
Chiba Bank 671.00 3.00 0.45% -6.81%
Fukuoka Financial 2,227.00 -3.00 -0.13% 10.47%
Shizuoka Bank 762.00 4.00 0.53% -14.96%
Mizuho Financial 1,529.00 6.50 0.43% -9.90%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%