8316

2,983.50

تغییر روزانه:

2.42%

سالیانه:

-22.26%

قیمت روز سال
Shinsei Bank 1,347.00 30.00 2.28% -13.38%
Aozora Bank 1,911.00 65.00 3.52% -27.81%
Resona Holdings 354.20 9.30 2.70% -23.91%
Sumitomo Mitsui 2,960.00 61.50 2.12% -25.04%
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,983.50 70.50 2.42% -22.26%
Chiba Bank 476.00 9.00 1.93% -10.53%
Fukuoka Financial 1,664.00 34.00 2.09% -14.75%
Shizuoka Bank 641.00 15.00 2.40% -28.06%
Mizuho Financial 126.00 2.90 2.36% -19.69%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 21271 529.52 2.55% 0.42%