قیمت سهام
1,526.00
تغییر روزانه
1.87%
سالیانه
10.18%

قیمت روز سال
Credit Saison 1,526.00 28.00 1.87% 10.18%
Mitsubishi UFJ Financial 741.30 7.90 1.08% 18.55%
Resona Holdings 477.70 2.00 0.42% 1.81%
Sumitomo Mitsui 3,873.00 11.00 0.28% 1.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,959.00 32.00 0.81% -0.73%
Mizuho Financial 1,529.00 6.50 0.43% -9.90%
Daiwa Securities 617.00 -0.10 -0.02% -3.73%
Nomura 492.40 2.30 0.47% -18.45%
Matsui Securities 818.00 9.00 1.11% -2.85%
Sompo Japan Nip 5,472.00 27.00 0.50% 24.85%
Japan Exchange Group Inc 1,999.00 35.00 1.78% -24.62%
MS&AD Insurance 3,875.00 -56.00 -1.42% 16.68%
Dai-ichi Life 2,561.00 -8.00 -0.31% 15.44%
Tokio Marine 7,062.00 6.00 0.09% 35.52%
T&D Holdings 1,458.00 18.00 1.25% 2.46%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%