13/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) JUN 21.82%
12:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN 21.91%
15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -0.8%
24/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی JUN AOA5952B
11:00 AM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 36.8%
03:00 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.