26/11/2019 واقعی قبلی
02:15 PM
AO
ذخایر ارزی OCT AOA3815B
02:15 PM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 13.5%
28/11/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5%
05/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی NOV
12/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) NOV 18.10%
02:00 PM
AO
نرخ تورم (سالانه) NOV 16.08%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.