25/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی AUG AOA5928B
11:00 AM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 30.4%
28/09/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5%
12/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP 24.10%
14/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) SEP 23.41%
15/10/2020 واقعی قبلی
01:20 PM
AO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.8%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.