25/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی OCT $9.30B
11:00 AM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 30%
27/11/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5%
11/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) NOV 24.34%
12:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) NOV 25.51%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.