23/07/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
M3 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 14.2% 11.9%
26/07/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN 29.34%
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی خارجی JUN $7.98B
12/08/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
AO
نرخ تورم (سالانه) JUL 25.32%
04:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUL


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.