26/03/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
AO
ذخایر ارزی FEB AOA 5365B AOA5620B ®
12:00 PM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 29.2% 35.3%
30/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.50%
31/03/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) FEB 19.35%
13/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) MAR 18.74%
12:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR
15/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -0.8%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.