27/01/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
AO
ذخایر ارزی DEC AOA 5709B AOA6073B ®
11:00 AM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 30.1% 28.6%
06:50 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5% 15.5%
12/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) JAN 16.90%
12:00 PM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN 18.92%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.