25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AO
ذخایر ارزی خارجی SEP $9.89B $10B
11:00 AM
AO
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 9.8%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) OCT 26.57%
11:00 AM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT 30.82%

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.