12/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AO
نرخ تورم (سالانه) APR 24.77%
11:00 AM
AO
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR 28.55%
24/05/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
AO
ذخایر ارزی APR $8.34B
12:00 PM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 18.4%


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.