بازارها گذشته مرجع
پول 457 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-06
نرخ بیکاری 30.7 2019-09
نرخ تورم 16.08 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2019-10
نرخ بهره 15.5 2019-10
موازنه تجاری 5920 2019-06
حساب جاری 1894 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3230 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 365016 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21409 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27930 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14972 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6985 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23013 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46631 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9933 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3633 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.7 2019-09
حداقل دستمزد 21454 2019-03
جمعیت 30.81 2018-12
افراد شاغل 9352 2019-09
نرخ اشتغال 60 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 86.6 2019-09
هزینه زندگی خانواده 149400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 61900 2018-12
افراد بیکار 4151 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 56.1 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 16.08 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262 2019-10
CPI مسکن آب و برق 277 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 198 2019-10
قیمت تولید 225 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 17.76 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 15.31 2019-10
نرخ بهره سپرده 6.88 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8684 2019-08
ذخایر ارزی 3815 2019-09
نرخ وام 17 2019-10
وام به بانک 756520 2019-08
وام به بخش خصوصی 3925006 2019-08
عرضه پول M1 4376226 2019-09
عرضه پول M2 8731167 2019-09
عرضه پول M3 8737824 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5920 2019-06
حساب جاری 1894 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 9047 2019-06
واردات 3126 2019-06
گردش سرمایه -1297 2019-12
تولید نفت خام 1391 2019-10
بدهی خارجی 47554 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6246 2019-12
ذخایر طلا 19.07 2018-10
شاخص تروریسم 4.47 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 3668 2017-12
هزینه های مالی 4808 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -1140 2017-12
هزینه های دولت 3813 2017-12
مخارج نظامی 2508 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-10
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-06
تولید صنعتی -4.4 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-03
تولید صنعتی 10.1 2019-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2018-12
رتبه فساد مالی 165 2018-12
خطوط نفت خام 2 2019-10
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن -6.8 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 18.49 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.