بازارها گذشته مرجع
پول 492 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
نرخ بیکاری 30.7 2019-09
نرخ تورم 16.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.91 2019-12
نرخ بهره 15.5 2019-12
موازنه تجاری 4933 2019-09
حساب جاری 1894 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3230 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394217 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19019 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46962 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16729 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 7292 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34820 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48150 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11629 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3350 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.7 2019-09
حداقل دستمزد 21454 2019-03
جمعیت 30.81 2018-12
افراد شاغل 9352 2019-09
نرخ اشتغال 60 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 86.6 2019-09
هزینه زندگی خانواده 149400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 61900 2018-12
افراد بیکار 4151 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 56.1 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 16.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.91 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 271 2019-12
CPI مسکن آب و برق 277 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 198 2019-10
قیمت تولید 233 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 18.92 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 19.66 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.88 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 11988 2019-11
ذخایر ارزی 6076 2019-11
نرخ وام 10 2019-12
وام به بانک 972027 2019-10
وام به بخش خصوصی 4346343 2019-10
عرضه پول M1 5074520 2019-11
عرضه پول M2 10220310 2019-11
عرضه پول M3 10227616 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4933 2019-09
حساب جاری 1894 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 8141 2019-09
واردات 3208 2019-09
گردش سرمایه -1297 2019-12
تولید نفت خام 1273 2019-11
بدهی خارجی 47554 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6246 2019-12
ذخایر طلا 19.07 2018-10
شاخص تروریسم 3.78 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 3668 2017-12
هزینه های مالی 4808 2017-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-01
ارزش بودجه دولت -1140 2017-12
هزینه های دولت 3813 2017-12
مخارج نظامی 2508 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-10
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2019-09
تولید صنعتی -3.2 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.4 2019-09
تولید صنعتی 14.9 2019-09
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 5 2019-12
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن -7.8 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 19.76 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.