بازارها گذشته مرجع
پول 598 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-06
نرخ بیکاری 31.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 16.68 2021-10
نرخ تورم 26.57 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.18 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5661085 2021-10
نرخ بهره 20 2021-09
موازنه تجاری 4383 2021-03
حساب جاری 3740 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
اطمینان کسب و کار -6 2021-06
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 63567 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1682 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 33242 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 62.31 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6198 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 356096 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19800 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32054 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16526 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 9254 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30444 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58025 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7484 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3892 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 31.6 2021-06
حداقل دستمزد 21454 2021-01
جمعیت 33 2020-12
افراد شاغل 10715 2021-06
نرخ اشتغال 61.7 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 90.2 2021-06
افراد بیکار 4960 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 57.7 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 16.68 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5661085 2021-10
موارد کروناویروس 63567 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1682 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 33242 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 26.57 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.18 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2021-09
CPI مسکن آب و برق 338 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 270 2021-07
قیمت تولید 362 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 30.82 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 20 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 21.4 2021-09
نرخ بهره سپرده 6.2 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 17 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 13682 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 9898 2021-08
نرخ وام 25 2021-08
وام به بانک 920542 2021-08
وام به بخش خصوصی 4473235 2021-08
عرضه پول M1 5876818 2021-08
عرضه پول M2 12242200 2021-08
عرضه پول M3 12247080 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4383 2021-03
حساب جاری 3740 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
صادرات 6884 2021-03
واردات 2501 2021-03
گردش سرمایه -3190 2021-12
تولید نفت خام 1110 2021-09
بدهی خارجی 50132 2021-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3301 2021-12
حواله 3.27 2020-12
شاخص تروریسم 3.43 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
درآمدهای دولت 5986 2019-12
هزینه های مالی 5980 2019-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-10
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-12
هزینه های دولت 4956 2019-12
مخارج نظامی 1301 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6 2021-06
تولید صنعتی -3.94 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2021-03
تولید صنعتی 10.4 2021-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
خطوط نفت خام 4 2021-08
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن -12.9 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 17.43 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.