بازارها گذشته مرجع
پول 639 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2021-03
نرخ بیکاری 30.5 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.85 2021-07
نرخ تورم 25.32 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.05 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1592537 2021-07
نرخ بهره 20 2021-07
موازنه تجاری 4383 2021-03
حساب جاری 894 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
اطمینان کسب و کار -9 2021-03
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 41405 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 977 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 33242 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 62.31 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6198 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 364928 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19498 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28845 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17120 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 9254 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29177 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60371 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6118 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3773 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.5 2021-03
حداقل دستمزد 21454 2021-01
جمعیت 33 2020-12
افراد شاغل 10821 2021-03
نرخ اشتغال 62.6 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 90.1 2021-03
افراد بیکار 4744 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 56.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.85 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1592537 2021-07
موارد کروناویروس 41405 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 977 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 33242 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 25.32 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.05 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-05
CPI مسکن آب و برق 334 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 262 2021-05
قیمت تولید 330 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 29.33 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 20 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 16.28 2021-06
نرخ بهره سپرده 6.2 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 22 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 12972 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 7977 2021-05
نرخ وام 19.88 2021-05
وام به بانک 989298 2021-05
وام به بخش خصوصی 4408219 2021-06
عرضه پول M1 5872471 2021-06
عرضه پول M2 12445035 2021-06
عرضه پول M3 12449779 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4383 2021-03
حساب جاری 894 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
صادرات 6884 2021-03
واردات 2501 2021-03
گردش سرمایه -2083 2020-12
تولید نفت خام 1073 2021-06
بدهی خارجی 48797 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6311 2020-12
حواله 3.27 2020-12
شاخص تروریسم 3.43 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
درآمدهای دولت 5986 2019-12
هزینه های مالی 5980 2019-12
ارزیابی اعتبار 21 2021-07
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-12
هزینه های دولت 4956 2019-12
مخارج نظامی 1301 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9 2021-03
تولید صنعتی -1.71 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2020-12
تولید صنعتی 10.4 2021-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
خطوط نفت خام 4 2021-06
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن 2.2 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 18.04 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.