گذشته قبلی
پول 414 414
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 0.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 0.9 در صد
نرخ بیکاری 32.9 34.1 در صد
نرخ تورم 25.79 27 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.12 1.56 در صد
نرخ بهره 20 20 در صد
موازنه تجاری 6878 5557 USD - میلیون
حساب جاری 3740 872 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.4 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85 120 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.3 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1 -2 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 25 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 17 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 32.9 34.1 در صد
حداقل دستمزد 32181 21454 AOA / ماه
جمعیت 33 32 میلیون
افراد شاغل 10888 10649 هزاران نفر
نرخ اشتغال 61.2 60.5 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 91.3 91.8 در صد
افراد بیکار 5349 5517 هزاران نفر
نرخ بیکاری جوانان 59.8 59.2 %
گذشته قبلی
نرخ تورم 25.79 27 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.12 1.56 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 134 امتیاز
تورم مواد غذایی 30.4 33.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 382 376 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 319 315 امتیاز
قیمت تولید 420 414 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 30.07 31.11 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 52.74 55.28 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 17896626 18756893 دوزها
موارد کروناویروس 99287 99194 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1900 1899 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 20 20 در صد
نرخ بهره بین بانکی 18.21 19.83 در صد
نرخ بهره سپرده 7.05 6.2 در صد
نسبت ذخیره نقدی 17 17 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 11242 11959 AOA - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 14767 14176 USD - میلیون
نرخ وام 25 25 در صد
وام به بانک 752285 761141 میلیون - AOA
وام به بخش خصوصی 4257888 4298230 میلیون - AOA
عرضه پول M1 5768359 5758402 AOA - میلیون
عرضه پول M2 10848137 10805297 AOA - میلیون
عرضه پول M3 10848137 10805297 AOA - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 6878 5557 USD - میلیون
حساب جاری 3740 872 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.4 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 10024 8802 USD - میلیون
واردات 3145 3245 USD - میلیون
گردش سرمایه -3190 -2083 USD - میلیون
تولید نفت خام 1183 1133 BBL/D/1K
بدهی خارجی 50132 50114 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3301 6311 USD - میلیون
حواله 3.39 2.73 USD - میلیون
شاخص تروریسم 3.43 3.78
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85 120 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.3 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 8105 6125 AOA - میلیارد
هزینه های مالی 9087 7393 AOA - میلیارد
ارزیابی اعتبار 23
ارزش بودجه دولت -982 -1268 AOA - میلیارد
هزینه های دولت 5930 4956 AOA - میلیارد
مخارج نظامی 1301 1471 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1 -2 امتیاز
تولید صنعتی 5.2 1.1 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 0.7 در صد
تولید صنعتی 7.4 10.6 در صد
سرعت اینترنت 3719 2892 KBps
آدرس های IP 156892 171208 IP
شاخص رقابتی 38.11 37.06 امتیاز
رتبه رقابتی 136 137
شاخص فساد مالی 29 27 امتیاز
رتبه فساد مالی 136 142
خطوط نفت خام 6 6
آسانی کسب و کار 177 173
استخراج معدن 4.8 -2.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ وام بانکی 20.4 18.53 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.