بازارها گذشته مرجع
پول 364 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2019-03
نرخ بیکاری 29 2019-06
نرخ تورم 17.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.44 2019-08
نرخ بهره 15.5 2019-08
موازنه تجاری 4022 2019-03
حساب جاری 7502 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -9 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3230 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 390102 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16651 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44587 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14950 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 6610 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30278 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9712 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3858 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29 2019-06
حداقل دستمزد 21454 2019-03
جمعیت 29.78 2017-12
هزینه زندگی خانواده 149400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 61900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 53.8 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 17.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.44 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255 2019-08
CPI مسکن آب و برق 242 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 2018-09
قیمت تولید 219 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 17.51 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 14.42 2019-08
نرخ بهره سپرده 6.88 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8146 2019-06
ذخایر ارزی 3598 2019-07
نرخ وام 17 2019-08
وام به بانک 741190 2019-06
وام به بخش خصوصی 3847344 2019-06
عرضه پول M1 4458418 2019-07
عرضه پول M2 8356032 2019-07
عرضه پول M3 8362410 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4022 2019-03
حساب جاری 7502 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.6 2018-12
صادرات 8728 2019-03
واردات 4706 2019-03
گردش سرمایه -6233 2018-12
تولید نفت خام 1328 2019-08
بدهی خارجی 46982 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7650 2018-12
ذخایر طلا 19.07 2018-10
شاخص تروریسم 4.47 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 3668 2017-12
هزینه های مالی 4808 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -1140 2017-12
هزینه های دولت 3813 2017-12
مخارج نظامی 2508 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9 2019-03
تولید صنعتی -4.4 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-03
تولید صنعتی 10.1 2019-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 37.06 2018-12
رتبه رقابتی 137 2018-12
شاخص فساد مالی 19 2018-12
رتبه فساد مالی 165 2018-12
خطوط نفت خام 4 2019-08
آسانی کسب و کار 173 2018-12
استخراج معدن -6.8 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 18.88 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.