بازارها گذشته مرجع
پول 649 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-12
نرخ بیکاری 30.6 2020-12
نرخ تورم 24.82 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 2021-04
نرخ بهره 15.5 2021-03
موازنه تجاری 2814 2020-09
حساب جاری -134 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
اطمینان کسب و کار -16 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 30030 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 651 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 25650 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 94.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6654 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 363914 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19271 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26089 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17222 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 7006 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28736 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60129 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8744 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3706 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.6 2020-12
حداقل دستمزد 21454 2020-12
جمعیت 31.82 2019-12
افراد شاغل 10750 2020-12
نرخ اشتغال 62.8 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 90.5 2020-12
افراد بیکار 4748 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 55.3 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 24.82 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-04
CPI مسکن آب و برق 330 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 257 2021-04
قیمت تولید 316 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 28.55 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.91 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 626572 2021-05
موارد کروناویروس 30030 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 651 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 25650 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 14.03 2021-04
نرخ بهره سپرده 6.42 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 17 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 13523 2021-03
ذخایر ارزی 8378 2021-03
نرخ وام 19.88 2021-03
وام به بانک 1433161 2021-03
وام به بخش خصوصی 3801894 2021-03
عرضه پول M1 6245671 2021-03
عرضه پول M2 12437688 2021-03
عرضه پول M3 12442631 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2814 2020-09
حساب جاری -134 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2020-12
صادرات 5176 2020-09
واردات 2362 2020-09
گردش سرمایه -2083 2020-12
تولید نفت خام 1177 2021-04
بدهی خارجی 48797 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2587 2020-12
شاخص تروریسم 3.43 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -2.5 2020-12
درآمدهای دولت 5986 2019-12
هزینه های مالی 5980 2019-12
ارزیابی اعتبار 21 2021-05
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-12
هزینه های دولت 4956 2019-12
مخارج نظامی 1810 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -16 2020-12
تولید صنعتی -1.71 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2020-12
تولید صنعتی 18.5 2020-09
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
خطوط نفت خام 4 2021-04
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن -4.9 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 13.44 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.