Ok
width
height
Luanda CPI Transportation
آنگولا قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 16.90 16.32 241.08 6.89 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 1.91 1.53 4.26 0.41 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 271.22 266.15 271.22 0.10 امتیاز [+]
قیمت تولید 228.99 225.32 228.99 94.82 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 18.50 18.10 29.85 6.05 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 277.25 277.16 277.25 14.25 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 197.63 195.29 197.63 10.83 امتیاز [+]
[+]