19/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
Harmonised Inflation Rate YoY JUL 1.6%
07:00 AM
AT
Inflation Rate MoM JUL 0.1%
07:00 AM
AT
Inflation Rate YoY JUL 1.6%
07:00 AM
AT
Harmonised Inflation Rate MoM JUL -0.1%
23/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
Industrial Production YoY JUN -0.3%
28/08/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
Bank Austria Manufacturing PMI AUG 47
29/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
Business Confidence AUG -6.9
09:00 AM
AT
Consumer Confidence AUG -3.8
30/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
PPI MoM JUL -0.4%
07:00 AM
AT
PPI YoY JUL -0.2%
07:30 AM
AT
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 0.4%
07:30 AM
AT
GDP Growth Rate YoY Final Q2 1.5%
02/09/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
AT
Unemployment Rate AUG 6.5%
04/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
Retail Sales MoM JUL 1.3%
09:00 AM
AT
Retail Sales YoY JUL 1.3%
06/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
Balance of Trade JUN €-362.4M
07:00 AM
AT
Wholesale Prices MoM AUG
07:00 AM
AT
Wholesale Prices YoY AUG






اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.