27/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش MAR 45.8 50.2
30/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI FEB -0.5% 0.2%
07:00 AM
AT
PPI (سالانه) FEB -0.8% -0.3%
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار MAR -11.1 -5.7
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -7.5 -3
31/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
حساب جاری Q4 €1416M
01/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
AT
نرخ بیکاری MAR 8.1%
03/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -0.2%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1%
07/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAR -1.2%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR -1.2%
09/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری JAN €-257.8M
17/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 2.2%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.2%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.2%
24/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 1.2%


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.