بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 2949 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.11 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-03
نرخ بیکاری 6.5 2019-06
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -466 2019-04
حساب جاری 5424 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
شاخص PMI تولید 47.5 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2019-05
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 456 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83280 2019-03
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17834 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2019-06
افراد شاغل 3794 2019-05
افراد بیکار 264520 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.5 2019-05
هزینه های کار 115 2019-03
پست های خالی شغلی 84473 2019-06
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 108 2019-06
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 72.7 2019-03
استخدام تمام وقت 3065 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1162 2019-03
بهره وری 106 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-03
قیمت تولید 103 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-05
تورم مواد غذایی 1 2019-05
CPI مسکن آب و برق 108 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-06
قیمت عمده فروشی 106 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-05
عرضه پول M1 262364 2019-05
عرضه پول M2 358902 2019-05
عرضه پول M3 360300 2019-05
ذخایر ارزی 21686 2019-06
وام به بخش خصوصی 776874 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 152028 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -466 2019-04
حساب جاری 5424 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 12977 2019-04
واردات 13443 2019-04
بدهی خارجی 589947 2019-03
گردش سرمایه 6069 2019-03
حواله 56 2019-03
ورود توریست 3010 2019-05
ذخایر طلا 280 2019-06
تولید نفت خام 13 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2341 2019-03
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 5 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 2747 2019-05
هزینه های دولت 15712 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
درآمدهای دولت 9115 2019-05
هزینه های مالی 6369 2019-05
درخواست پناهندگی 740 2019-02
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 3140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 47.5 2019-06
تولید صنعتی 4.5 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-04
تولید صنعتی 2.4 2019-04
استفاده از ظرفیت 87.2 2019-06
میزان سفارشات جدید 128 2019-04
ثبت خودرو 44544 2019-06
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -6.4 2019-06
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 6410 2019-05
استخراج معدن -0.7 2019-04
تولید فولاد 646 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.3 2019-05
هزینه های مصرف کننده 41166 2019-03
پس انداز های شخصی 15.9 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 167813 2019-05
نرخ وام بانکی 1.76 2019-05
قیمت گازوئیل 1.46 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.8 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.7 2019-04
شاخص مسکن 122 2019-03
جواز ساختمان 15564 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.