گذشته قبلی
پول 1.04 1.05
بازار سهام 2863 2879 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.5 6.3 در صد
نرخ بیکاری 5.5 5.7 در صد
نرخ تورم 8.7 7.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 0.8 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -1612 -1206 EUR - میلیون
حساب جاری 1167 -159 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.8 83.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.9 -8 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 56.6 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.9 -23.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 1 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 55 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.5 6.3 در صد
تولید ناخالص داخلی 431 445 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 92363 95599 EUR - میلیون
تولید ناخالص ملی 403 379 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21102 24150 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 43611 46718 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51936 55833 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.5 5.7 در صد
افراد شاغل 3873 3895 هزار
افراد بیکار 228908 237818
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 1.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.7 6.9 در صد
هزینه های کار 121 135 امتیاز
پست های خالی شغلی 138134 128777
دستمزد 2923 2847 EUR / ماه
دستمزد در تولید 117 115 امتیاز
جمعیت 8.9 8.86 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.4 1.4 در صد
نرخ اشتغال 73.5 74 در صد
استخدام تمام وقت 3047 3081 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 61.9 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 1259 1241 هزار
بهره وری 105 105 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.7 7.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 0.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 109 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120 119 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 112 امتیاز
قیمت تولید 117 116 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 20.9 21.6 در صد
تورم مواد غذایی 9.02 8.37 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.2 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 8.7 7.7 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.4 1.3 در صد
CPI مسکن آب و برق 112 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 122 امتیاز
قیمت عمده فروشی 136 135 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 204 204 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 18418001 18416362 دوزها
موارد کروناویروس 4471152 4459767 افراد
مرگ و میر کروناویروس 20057 20055 افراد
تخت بیمارستان 7.19 7.27 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 29.73 29.86 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 5.31 5.39 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.45 در صد
عرضه پول M1 339101 333158 EUR - میلیون
عرضه پول M2 427578 421079 EUR - میلیون
عرضه پول M3 431335 425239 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 31913 32890 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 894729 879273 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 278387 276769 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176 164 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1612 -1206 EUR - میلیون
حساب جاری 1167 -159 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 17378 14606 EUR - میلیون
واردات 18990 15811 EUR - میلیون
بدهی خارجی 651206 644506 EUR - میلیون
گردش سرمایه 6990 -3588 EUR - میلیون
حواله 71 53 EUR - میلیون
ورود توریست 2299 2779 هزار
ذخایر طلا 280 280 تن
واردات گاز طبیعی 143775 96103 تراژول
تولید نفت خام 10 10 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2661 5442 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 1.02 1.66
فروش اسلحه 9 3 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.8 83.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.9 -8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -4216 -4060 EUR - میلیون
هزینه های دولت 19594 20151 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.9 48.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 4913 5954 EUR - میلیون
هزینه های مالی 9129 10014 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 3175 4355 افراد
ارزیابی اعتبار 96
بدهی های دولت 315160 280340 EUR - میلیون
مخارج نظامی 3494 3238 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 55 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20 20 در صد
نرخ تامین اجتماعی 39.5 39.5 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 در صد
گذشته قبلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 56.6 امتیاز
تولید صنعتی 9.1 7.4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 1.9 در صد
تولید صنعتی 6.3 4.6 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 89 88.2 در صد
میزان سفارشات جدید 154 173 امتیاز
ثبت خودرو 27555 27489
سرعت اینترنت 14100 13912 KBps
آدرس های IP 2593521 2644031 IP
اطمینان کسب و کار 7.6 4.1 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 4114 1999 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 76.61 76.34 امتیاز
رتبه رقابتی 21 22
شاخص فساد مالی 74 76 امتیاز
رتبه فساد مالی 13 15
آسانی کسب و کار 27 26
تولید الکتریسیته 5620 5588 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 10.7 13.4 در صد
تولید فولاد 530 572 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.9 -23.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.3 -3 در صد
هزینه های مصرف کننده 44659 44477 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 20.49 5.31 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 186329 186011 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.69 1.6 در صد
قیمت گازوئیل 2.21 1.99 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.9 52.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 85.28 82.71 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز -0.2 3.6 در صد
شاخص مسکن 160 157 امتیاز
جواز ساختمان 17768 18497
نرخ مالکیت مسکن 55.3 55.2 در صد
نسبت قیمت به اجاره 134 129


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.