بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-06
بازار سهام 2232 2020-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2020-03
نرخ بیکاری 12.8 2020-04
نرخ تورم 1.5 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-04
نرخ بهره 0 2020-04
موازنه تجاری -137 2020-02
حساب جاری 4941 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 40.4 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -15.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
موارد کروناویروس 16638 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 668 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 15596 2020-06
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 459 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89075 2020-03
تولید ناخالص ملی 399 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19954 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2020-04
افراد شاغل 3583 2020-04
افراد بیکار 522253 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2020-03
هزینه های کار 121 2020-03
پست های خالی شغلی 53846 2020-04
دستمزد 2768 2018-12
دستمزد در تولید 110 2020-04
جمعیت 8.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-12
نرخ اشتغال 73.8 2019-12
استخدام تمام وقت 3131 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1174 2019-12
بهره وری 100 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-03
قیمت تولید 100 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2020-04
تورم مواد غذایی 2.6 2020-04
CPI مسکن آب و برق 110 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-04
قیمت عمده فروشی 100 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M1 282109 2020-04
عرضه پول M2 380852 2020-04
عرضه پول M3 382400 2020-04
ذخایر ارزی 24399 2020-04
وام به بخش خصوصی 818214 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 168436 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -137 2020-02
حساب جاری 4941 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
صادرات 12192 2020-02
واردات 12329 2020-02
بدهی خارجی 608956 2019-12
گردش سرمایه 1732 2019-12
حواله 75 2019-12
ورود توریست 57.2 2020-04
ذخایر طلا 280 2020-03
تولید نفت خام 12 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1863 2019-12
شاخص تروریسم 1.66 2018-12
فروش اسلحه 5 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -1966 2020-03
هزینه های دولت 17452 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.2 2019-12
درآمدهای دولت 5899 2020-03
هزینه های مالی 7864 2020-03
درخواست پناهندگی 850 2019-11
ارزیابی اعتبار 96 2020-05
بدهی های دولت 280426 2019-12
مخارج نظامی 3140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 40.4 2020-05
تولید صنعتی -12.1 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.5 2020-03
تولید صنعتی -12.8 2020-03
استفاده از ظرفیت 73.9 2020-06
میزان سفارشات جدید 109 2020-03
ثبت خودرو 19950 2020-04
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -27.5 2020-05
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5853 2019-12
استخراج معدن -3 2020-03
تولید فولاد 484 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -15.3 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.4 2020-03
هزینه های مصرف کننده 44452 2020-03
پس انداز های شخصی 12.86 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 174037 2020-04
نرخ وام بانکی 1.87 2020-03
قیمت گازوئیل 1.16 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.8 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 83.21 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -10.2 2020-03
شاخص مسکن 130 2019-12
جواز ساختمان 19287 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16638 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 668 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 15596 2020-06
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12
تختخوابهای ICU 580 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.