بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 2196 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.31 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.8 2020-06
نرخ بیکاری 9.2 2020-07
نرخ تورم 1.1 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-06
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -458 2020-05
حساب جاری 5093 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 52.8 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.1 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.5 2020-06
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
موارد کروناویروس 21689 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 719 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 19690 2020-08
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 446 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89075 2020-03
تولید ناخالص ملی 399 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19954 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 50655 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2020-07
افراد شاغل 3717 2020-06
افراد بیکار 383951 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2020-06
هزینه های کار 123 2020-03
پست های خالی شغلی 65004 2020-07
دستمزد 2768 2018-12
دستمزد در تولید 111 2020-06
جمعیت 8.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2020-03
نرخ اشتغال 72.3 2020-03
استخدام تمام وقت 3053 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1161 2020-03
بهره وری 100 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-03
قیمت تولید 100 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2020-06
تورم مواد غذایی 2.9 2020-06
CPI مسکن آب و برق 110 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-06
قیمت عمده فروشی 102 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M1 282158 2020-06
عرضه پول M2 378510 2020-06
عرضه پول M3 381338 2020-06
ذخایر ارزی 24673 2020-07
وام به بخش خصوصی 827647 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 207969 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -458 2020-05
حساب جاری 5093 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
صادرات 9852 2020-05
واردات 10309 2020-05
بدهی خارجی 614588 2020-03
گردش سرمایه 1732 2019-12
حواله 75 2019-12
ورود توریست 1680 2020-06
ذخایر طلا 280 2020-03
تولید نفت خام 11 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1892 2020-03
شاخص تروریسم 1.66 2018-12
فروش اسلحه 3 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -4296 2020-06
هزینه های دولت 17452 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.2 2019-12
درآمدهای دولت 5284 2020-06
هزینه های مالی 9582 2020-06
درخواست پناهندگی 575 2020-05
ارزیابی اعتبار 96 2020-08
بدهی های دولت 280426 2019-12
مخارج نظامی 3140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.8 2020-07
تولید صنعتی -13.5 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.2 2020-05
تولید صنعتی -17.5 2020-05
استفاده از ظرفیت 77.2 2020-09
میزان سفارشات جدید 93.6 2020-05
ثبت خودرو 39050 2020-06
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -17.9 2020-07
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5853 2019-12
استخراج معدن -19.1 2020-05
تولید فولاد 510 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.1 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.5 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 44452 2020-03
پس انداز های شخصی 19.81 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 175981 2020-06
نرخ وام بانکی 1.61 2020-06
قیمت گازوئیل 1.3 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.8 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 83.21 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8.5 2020-05
شاخص مسکن 132 2020-03
جواز ساختمان 13653 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 21689 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 719 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 19690 2020-08
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12
تختخوابهای ICU 580 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.