بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-10
بازار سهام 2175 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.41 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.5 2020-06
نرخ بیکاری 8.4 2020-09
نرخ تورم 1.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 521 2020-07
حساب جاری -45 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 51.7 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-08
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2020-12
موارد کروناویروس 66611 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 919 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 51407 2020-10
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 446 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 80881 2020-06
تولید ناخالص ملی 399 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 50655 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2020-09
افراد شاغل 3793 2020-08
افراد بیکار 346907 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2020-08
هزینه های کار 140 2020-06
پست های خالی شغلی 67119 2020-09
دستمزد 2768 2018-12
دستمزد در تولید 111 2020-09
جمعیت 8.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -4.1 2020-06
نرخ اشتغال 71 2020-06
استخدام تمام وقت 3021 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1120 2020-06
بهره وری 97 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 100 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2020-08
تورم مواد غذایی 2.9 2020-09
CPI مسکن آب و برق 111 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-09
قیمت عمده فروشی 101 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-09
عرضه پول M1 289417 2020-08
عرضه پول M2 384714 2020-08
عرضه پول M3 388214 2020-08
ذخایر ارزی 24389 2020-09
وام به بخش خصوصی 824166 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 221689 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 521 2020-07
حساب جاری -45 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
صادرات 12657 2020-07
واردات 12136 2020-07
بدهی خارجی 639239 2020-06
گردش سرمایه 4716 2020-03
حواله 52 2020-03
ورود توریست 4588 2020-08
ذخایر طلا 280 2020-06
تولید نفت خام 12 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3950 2020-06
شاخص تروریسم 1.66 2018-12
فروش اسلحه 3 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت 1249 2020-08
هزینه های دولت 17795 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.2 2019-12
درآمدهای دولت 7904 2020-08
هزینه های مالی 6655 2020-08
درخواست پناهندگی 575 2020-05
ارزیابی اعتبار 96 2020-10
بدهی های دولت 280426 2019-12
مخارج نظامی 3140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.7 2020-09
تولید صنعتی -4.4 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.2 2020-05
تولید صنعتی -12.5 2020-06
استفاده از ظرفیت 77.2 2020-09
میزان سفارشات جدید 114 2020-07
ثبت خودرو 31903 2020-09
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -17.1 2020-09
تغییرات موجودی انبار 4017 2019-12
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5853 2019-12
استخراج معدن -20.4 2020-06
تولید فولاد 460 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 2020-08
هزینه های مصرف کننده 38882 2020-06
پس انداز های شخصی 27.67 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 176349 2020-07
نرخ وام بانکی 1.67 2020-08
قیمت گازوئیل 1.3 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 83.21 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.8 2020-06
شاخص مسکن 135 2020-06
جواز ساختمان 13653 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 66611 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 919 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 51407 2020-10
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12
تختخوابهای ICU 580 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.