اتریش - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
نرخ تورم 2.2 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -119 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2018-10
بازار سهام 3222 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.72 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 417 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82727 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19908 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 USD 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 % 2018-09
افراد شاغل 3812 هزار 2018-08
افراد بیکار 279899 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2018-08
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 79575 2018-09
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 136 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 8.82 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 73 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2991 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1185 هزار 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-08
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M1 244900 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 338391 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 341393 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 19677 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 760520 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 148314 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -119 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 12821 EUR - میلیون 2018-07
واردات 12941 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 992 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 583571 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -2364 EUR - میلیون 2018-06
حواله 76 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 5422 هزار 2018-08
ذخایر طلا 280 تن 2018-09
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 577 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3237 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 16008 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 8693 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 5456 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 985 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 55 2018-09
تولید صنعتی 4.8 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-07
تولید صنعتی 2.7 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 88.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 120 نقاط شاخص 2018-07
ثبت خودرو 24633 2018-09
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 7.5 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 4414 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 8.2 % 2018-07
تولید فولاد 321 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 40819 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 14.07 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 163794 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 1.69 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.5 % 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 10.1 % 2018-07
شاخص مسکن 119 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 16204 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.