بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 3029 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 9 2019-01
نرخ تورم 1.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -703 2018-11
حساب جاری 850 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
شاخص PMI تولید 52.7 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 417 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83628 2018-09
تولید ناخالص ملی 369 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20595 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2019-01
افراد شاغل 3726 2018-12
افراد بیکار 367979 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 8.9 2018-12
هزینه های کار 114 2018-12
پست های خالی شغلی 68823 2019-01
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 138 2019-01
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 73.8 2018-09
استخدام تمام وقت 3154 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1134 2018-09
بهره وری 106 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-09
قیمت تولید 103 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2018-12
تورم مواد غذایی 1.2 2019-01
CPI مسکن آب و برق 106 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M1 254270 2018-12
عرضه پول M2 350215 2018-12
عرضه پول M3 352215 2018-12
ترازنامه بانک 824656 2015-12
ذخایر ارزی 20868 2019-01
وام به بخش خصوصی 757872 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 151926 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -703 2018-11
حساب جاری 850 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 13402 2018-11
واردات 14104 2018-11
بدهی خارجی 580026 2018-09
گردش سرمایه -2419 2018-09
حواله 57 2018-09
ورود توریست 355 2018-12
ذخایر طلا 280 2019-03
تولید نفت خام 13 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9032 2018-09
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -2657 2018-12
هزینه های دولت 16110 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 6173 2018-12
هزینه های مالی 8830 2018-12
درخواست پناهندگی 985 2018-07
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 2881 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.7 2019-01
تولید صنعتی 1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 2018-11
تولید صنعتی -0.2 2018-11
استفاده از ظرفیت 87 2019-03
میزان سفارشات جدید 122 2018-11
ثبت خودرو 30466 2019-01
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.4 2019-01
تغییرات موجودی انبار 1084 2017-12
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 6382 2018-12
استخراج معدن -10.9 2018-11
تولید فولاد 633 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 40834 2018-09
پس انداز های شخصی 10.26 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 166443 2018-12
نرخ وام بانکی 1.69 2018-12
قیمت گازوئیل 1.38 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.9 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 2018-11
شاخص مسکن 120 2018-09
جواز ساختمان 20027 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 55 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.