بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 2954 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-03
نرخ بیکاری 7.3 2019-04
نرخ تورم 1.7 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -287 2019-02
حساب جاری 1907 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
شاخص PMI تولید 49.2 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 417 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 87198 2018-12
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22089 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2019-04
افراد شاغل 3776 2019-03
افراد بیکار 296275 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 8 2019-03
هزینه های کار 114 2018-12
پست های خالی شغلی 80288 2019-04
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 138 2019-03
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 2018-12
نرخ اشتغال 73.3 2018-12
استخدام تمام وقت 3103 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2018-12
بهره وری 110 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-12
قیمت تولید 103 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-03
تورم مواد غذایی 1.2 2019-04
CPI مسکن آب و برق 107 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M1 255917 2019-03
عرضه پول M2 351940 2019-03
عرضه پول M3 352947 2019-03
ذخایر ارزی 20863 2019-04
وام به بخش خصوصی 771139 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 151861 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -287 2019-02
حساب جاری 1907 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 12867 2019-02
واردات 13153 2019-02
بدهی خارجی 565352 2018-12
گردش سرمایه 332 2018-12
حواله 77 2018-12
ورود توریست 3975 2019-03
ذخایر طلا 280 2019-03
تولید نفت خام 13 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2252 2018-12
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -1498 2019-03
هزینه های دولت 16993 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
درآمدهای دولت 5535 2019-03
هزینه های مالی 7033 2019-03
درخواست پناهندگی 740 2019-02
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 3140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.2 2019-04
تولید صنعتی 5.7 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-03
تولید صنعتی 4 2019-03
استفاده از ظرفیت 87.2 2019-06
میزان سفارشات جدید 127 2019-03
ثبت خودرو 45967 2019-04
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-04
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 6215 2019-03
استخراج معدن 15.2 2019-03
تولید فولاد 715 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 41058 2018-12
پس انداز های شخصی 13.07 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 167108 2019-03
نرخ وام بانکی 1.8 2019-03
قیمت گازوئیل 1.47 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.9 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 10.3 2019-03
شاخص مسکن 122 2018-12
جواز ساختمان 15564 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.