بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-04
بازار سهام 3206 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-12
نرخ بیکاری 9.4 2021-03
نرخ تورم 1.2 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-02
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری -234 2021-01
حساب جاری 1603 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 63.4 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.9 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.2 2021-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2020-12
موارد کروناویروس 577746 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 9499 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 544989 2021-04
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 446 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 90853 2020-12
تولید ناخالص ملی 376 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24435 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 50655 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2021-03
افراد شاغل 3664 2021-02
افراد بیکار 381038 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 9.6 2021-02
هزینه های کار 132 2020-12
پست های خالی شغلی 74011 2021-03
دستمزد 2847 2019-12
دستمزد در تولید 112 2021-02
جمعیت 8.9 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0 2020-12
نرخ اشتغال 73.5 2020-09
استخدام تمام وقت 3087 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1169 2020-12
بهره وری 106 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-12
قیمت تولید 103 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2021-02
تورم مواد غذایی 1.6 2021-02
CPI مسکن آب و برق 102 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-02
قیمت عمده فروشی 106 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M1 304764 2021-02
عرضه پول M2 397278 2021-02
عرضه پول M3 401548 2021-02
ذخایر ارزی 23601 2021-03
وام به بخش خصوصی 833332 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 232847 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 162 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -234 2021-01
حساب جاری 1603 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
صادرات 11110 2021-01
واردات 11344 2021-01
بدهی خارجی 619015 2020-12
گردش سرمایه -1601 2020-12
حواله 69 2020-12
ورود توریست 185 2021-02
ذخایر طلا 280 2020-12
تولید نفت خام 11 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -6352 2020-12
شاخص تروریسم 1.02 2019-12
فروش اسلحه 9 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2019-12
بودجه دولت 0.7 2019-12
ارزش بودجه دولت 282 2021-02
هزینه های دولت 19062 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.2 2019-12
درآمدهای دولت 8028 2021-02
هزینه های مالی 7746 2021-02
درخواست پناهندگی 1285 2020-08
ارزیابی اعتبار 96 2021-04
بدهی های دولت 280426 2019-12
مخارج نظامی 3362 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 63.4 2021-03
تولید صنعتی -3.8 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 2021-01
تولید صنعتی -3.6 2021-01
استفاده از ظرفیت 82.2 2021-03
میزان سفارشات جدید 124 2021-01
ثبت خودرو 27191 2021-02
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار 1.9 2021-03
تغییرات موجودی انبار 1999 2020-12
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5240 2021-02
استخراج معدن -6.3 2021-01
تولید فولاد 530 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.9 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.2 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 40756 2020-12
پس انداز های شخصی 10.65 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 174356 2021-02
نرخ وام بانکی 1.57 2021-02
قیمت گازوئیل 1.48 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.3 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 82.71 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.8 2021-01
شاخص مسکن 139 2020-12
جواز ساختمان 23919 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 55.2 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 577746 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 9499 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 544989 2021-04
تخت بیمارستان 7.37 2017-12
بیمارستان ها 30.8 2017-12
تختخوابهای ICU 580 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.