بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-08
بازار سهام 3510 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.4 2021-06
نرخ بیکاری 6.7 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 108 2021-08
نرخ تورم 2.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9747727 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -887 2021-04
حساب جاری -811 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.9 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.8 2021-05
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2021-12
موارد کروناویروس 655145 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 10536 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 637751 2021-08
تخت بیمارستان 7.19 2019-12
بیمارستان ها 29.73 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 429 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84037 2021-03
تولید ناخالص ملی 376 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20822 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47055 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51936 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2021-07
افراد شاغل 3922 2021-07
افراد بیکار 282685 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 11 2021-06
هزینه های کار 120 2021-03
پست های خالی شغلی 108966 2021-06
دستمزد 2847 2019-12
دستمزد در تولید 113 2021-06
جمعیت 8.9 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.4 2021-03
نرخ اشتغال 70.5 2021-03
استخدام تمام وقت 2965 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1154 2021-03
بهره وری 102 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 108 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9747727 2021-08
موارد کروناویروس 655145 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 10536 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 637751 2021-08
تخت بیمارستان 7.19 2019-12
بیمارستان ها 29.73 2019-12
تختخوابهای ICU 580 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2021-03
قیمت تولید 107 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 2021-06
تورم مواد غذایی 0 2021-06
CPI مسکن آب و برق 103 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-06
قیمت عمده فروشی 110 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M1 314360 2021-06
عرضه پول M2 405114 2021-06
عرضه پول M3 408222 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 23727 2021-06
وام به بخش خصوصی 844509 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 257535 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 162 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -887 2021-04
حساب جاری -811 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
صادرات 13674 2021-04
واردات 14561 2021-04
بدهی خارجی 625937 2021-03
گردش سرمایه 2815 2021-03
حواله 53 2021-03
ورود توریست 2242 2021-06
ذخایر طلا 280 2021-03
تولید نفت خام 12 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 553 2021-03
شاخص تروریسم 1.02 2019-12
فروش اسلحه 9 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -2406 2021-06
هزینه های دولت 18977 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.9 2020-12
درآمدهای دولت 6274 2021-06
هزینه های مالی 8681 2021-06
درخواست پناهندگی 1465 2021-03
ارزیابی اعتبار 96 2021-08
بدهی های دولت 280426 2019-12
مخارج نظامی 3494 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.9 2021-07
تولید صنعتی 23.4 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2021-05
تولید صنعتی 26.3 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 89.7 2021-09
میزان سفارشات جدید 145 2021-05
ثبت خودرو 45311 2021-06
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار 16.1 2021-07
تغییرات موجودی انبار 1999 2020-12
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 6422 2021-05
استخراج معدن 14.3 2021-05
تولید فولاد 530 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.8 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2021-05
هزینه های مصرف کننده 39938 2021-03
پس انداز های شخصی 16.59 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 178193 2021-06
نرخ وام بانکی 1.64 2021-05
قیمت گازوئیل 1.6 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.2 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 82.71 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 21 2021-05
شاخص مسکن 143 2021-03
جواز ساختمان 19250 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 55.2 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.