بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 3125 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.14 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-09
نرخ بیکاری 8.5 2019-12
نرخ تورم 1.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 301 2019-10
حساب جاری 1416 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
شاخص PMI تولید 46 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 456 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93365 2019-09
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22738 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-12
افراد شاغل 3792 2019-11
افراد بیکار 349795 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 8.6 2019-11
هزینه های کار 117 2019-09
پست های خالی شغلی 65443 2019-12
دستمزد 2768 2018-12
دستمزد در تولید 108 2019-12
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 74.2 2019-09
استخدام تمام وقت 3153 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1163 2019-09
بهره وری 106 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 102 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2019-11
تورم مواد غذایی 1.1 2019-12
CPI مسکن آب و برق 109 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-12
قیمت عمده فروشی 106 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M1 266367 2019-11
عرضه پول M2 363054 2019-11
عرضه پول M3 366489 2019-11
ذخایر ارزی 21016 2019-12
وام به بخش خصوصی 798119 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 154444 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 301 2019-10
حساب جاری 1416 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 14579 2019-10
واردات 14278 2019-10
بدهی خارجی 626057 2019-09
گردش سرمایه 4281 2019-09
حواله 75 2019-06
ورود توریست 2192 2019-11
ذخایر طلا 280 2019-12
تولید نفت خام 13 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10111 2019-09
شاخص تروریسم 1.66 2018-12
فروش اسلحه 5 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 2048 2019-11
هزینه های دولت 17494 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
درآمدهای دولت 8774 2019-11
هزینه های مالی 6726 2019-11
درخواست پناهندگی 850 2019-11
ارزیابی اعتبار 96 2020-01
بدهی های دولت 285287 2018-12
مخارج نظامی 3140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 46 2019-12
تولید صنعتی -1 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-10
تولید صنعتی -2.1 2019-10
استفاده از ظرفیت 85.3 2019-12
میزان سفارشات جدید 127 2019-10
ثبت خودرو 27636 2019-12
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -8.7 2019-12
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5548 2019-10
استخراج معدن -14.5 2019-10
تولید فولاد 590 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 46001 2019-09
پس انداز های شخصی 9 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 172311 2019-11
نرخ وام بانکی 1.67 2019-11
قیمت گازوئیل 1.41 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.7 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 83.21 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.2 2019-10
شاخص مسکن 128 2019-09
جواز ساختمان 17902 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.