بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-11
بازار سهام 3201 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.03 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-09
نرخ بیکاری 7 2019-10
نرخ تورم 1.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -478 2019-08
حساب جاری -416 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
شاخص PMI تولید 45.5 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.9 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 456 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 92134 2019-06
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22446 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2019-10
افراد شاغل 3842 2019-09
افراد بیکار 288033 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9 2019-09
هزینه های کار 121 2019-06
پست های خالی شغلی 76177 2019-10
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 108 2019-09
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
نرخ اشتغال 73.4 2019-06
استخدام تمام وقت 3115 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2019-06
بهره وری 106 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-06
قیمت تولید 102 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2019-09
تورم مواد غذایی 0.8 2019-09
CPI مسکن آب و برق 108 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-09
قیمت عمده فروشی 106 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M1 258364 2019-09
عرضه پول M2 355260 2019-09
عرضه پول M3 357803 2019-09
ذخایر ارزی 21828 2019-10
وام به بخش خصوصی 799934 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 155746 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -478 2019-08
حساب جاری -416 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 10941 2019-08
واردات 11419 2019-08
بدهی خارجی 609566 2019-06
گردش سرمایه 30 2019-06
حواله 75 2019-06
ورود توریست 3888 2019-09
ذخایر طلا 280 2019-12
تولید نفت خام 12 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 414 2019-06
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 5 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 506 2019-09
هزینه های دولت 17328 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
درآمدهای دولت 6675 2019-09
هزینه های مالی 6169 2019-09
درخواست پناهندگی 980 2019-08
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 3140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 45.5 2019-10
تولید صنعتی -0.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-08
تولید صنعتی -3.1 2019-08
استفاده از ظرفیت 85.3 2019-12
میزان سفارشات جدید 106 2019-08
ثبت خودرو 27775 2019-09
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -9.1 2019-10
شاخص رقابتی 76.61 2019-12
رتبه رقابتی 21 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2019-12
تولید الکتریسیته 5691 2019-08
استخراج معدن -24.6 2019-08
تولید فولاد 588 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.9 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2019-09
هزینه های مصرف کننده 41166 2019-03
پس انداز های شخصی 13.32 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 171870 2019-09
نرخ وام بانکی 1.6 2019-09
قیمت گازوئیل 1.4 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 83.21 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.5 2019-08
شاخص مسکن 126 2019-06
جواز ساختمان 17902 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.