اتریش - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 6.9 2018-07
نرخ تورم 2.1 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری -712 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 3264 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 417 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 81205 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17350 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 USD 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 % 2018-07
افراد شاغل 3767 هزار 2018-06
افراد بیکار 282583 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10 % 2018-06
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 79099 2018-07
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 136 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 8.82 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 72 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2991 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1185 هزار 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-06
تورم مواد غذایی 2 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M1 244047 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 336461 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 339358 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 19754 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 755512 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 147726 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -712 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 12274 EUR - میلیون 2018-05
واردات 12986 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 5293 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 566186 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 6911 EUR - میلیون 2018-03
حواله 57 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 3736 هزار 2018-06
ذخایر طلا 280 تن 2018-06
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4293 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 173 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 15875 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 6262 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 6090 EUR - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 1110 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 56.8 2018-07
تولید صنعتی 6.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 % 2018-05
تولید صنعتی 7.6 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 88.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 121 نقاط شاخص 2018-05
ثبت خودرو 41574 2018-07
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 6.4 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 6338 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -2.8 % 2018-05
تولید فولاد 474 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.7 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 40543 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.53 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 162101 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 1.66 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.1 % 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.7 % 2018-05
شاخص مسکن 118 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 16204 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.