بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-09
بازار سهام 3060 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.25 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-06
نرخ بیکاری 6.7 2019-08
نرخ تورم 1.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 64.4 2019-06
حساب جاری 5424 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
شاخص PMI تولید 47.9 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-07
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 456 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83280 2019-03
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17834 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2019-08
افراد شاغل 3827 2019-06
افراد بیکار 279171 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.4 2019-07
هزینه های کار 121 2019-06
پست های خالی شغلی 81906 2019-08
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 108 2019-08
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
نرخ اشتغال 72.7 2019-03
استخدام تمام وقت 3065 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1162 2019-03
بهره وری 106 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-03
قیمت تولید 103 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-07
تورم مواد غذایی 1.5 2019-08
CPI مسکن آب و برق 108 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-08
قیمت عمده فروشی 106 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-07
عرضه پول M1 260482 2019-07
عرضه پول M2 356880 2019-07
عرضه پول M3 358562 2019-07
ذخایر ارزی 23022 2019-08
وام به بخش خصوصی 617173 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 154131 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 64.4 2019-06
حساب جاری 5424 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 12169 2019-06
واردات 12105 2019-06
بدهی خارجی 589947 2019-03
گردش سرمایه 6069 2019-03
حواله 56 2019-03
ورود توریست 5357 2019-07
ذخایر طلا 280 2019-09
تولید نفت خام 13 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2341 2019-03
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 5 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.8 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -766 2019-07
هزینه های دولت 15712 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
درآمدهای دولت 5508 2019-07
هزینه های مالی 6274 2019-07
درخواست پناهندگی 825 2019-06
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 3140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 47.9 2019-08
تولید صنعتی 1.3 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-06
تولید صنعتی -2.5 2019-06
استفاده از ظرفیت 86.7 2019-09
میزان سفارشات جدید 114 2019-06
ثبت خودرو 39808 2019-08
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -4.5 2019-08
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 5997 2019-07
استخراج معدن -9.6 2019-06
تولید فولاد 577 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 41166 2019-03
پس انداز های شخصی 15.9 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 169858 2019-07
نرخ وام بانکی 1.73 2019-07
قیمت گازوئیل 1.4 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.8 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5 2019-06
شاخص مسکن 122 2019-03
جواز ساختمان 17721 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 55.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.