ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتریش - نرخ بیکاری جوانان.

Ok
width
height
Austria Youth Unemployment Rate

اتریش کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.00 9.20 12.80 0.80 در صد [+]
افراد شاغل 3798.30 3716.70 3880.50 2302.70 هزار [+]
افراد بیکار 371893.00 383951.00 522253.00 22344.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.10 2.10 0.90 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.90 13.30 5.00 در صد [+]
هزینه های کار 139.70 122.90 139.70 83.80 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 66005.00 65004.00 84473.00 11240.00 [+]
دستمزد 2768.42 2688.92 2768.42 1866.40 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 110.80 110.70 138.30 75.89 امتیاز [+]
جمعیت 8.86 8.82 8.86 7.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 61.40 62.10 57.30 در صد [+]
بهره وری 97.00 100.10 102.50 75.50 امتیاز [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1120.30 1161.30 1184.60 553.50 هزار [+]
استخدام تمام وقت 3021.40 3053.30 3154.10 2796.40 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.20 0.40 0.80 -0.50 در صد [+]
نرخ اشتغال 71.00 72.30 74.20 65.30 در صد [+]
[+]