نرخ ارز
119,170.83
تغییر روزانه
2.01%
سالیانه
-76.26%