نرخ ارز
29,234.40
تغییر روزانه
2.51%
سالیانه
-76.87%