قیمت سهام
2.69
تغییر روزانه
-1.82%
سالیانه
-34.23%

قیمت روز سال
Starhub 1.15 -0.03 -2.54% -7.26%
Digi.com Berhad 3.40 -0.03 -0.87% -23.94%
Pt Xl Axiata Tbk 2,500.00 -50.00 -1.96% -15.25%
Resorts World BHD 2.84 -0.02 -0.70% -7.49%
Hartalega Holdings 1.52 0.02 1.33% -72.51%
Ihh Healthcare 5.83 -0.17 -2.83% -12.20%
Maxis BHD 3.64 -0.04 -1.09% -22.88%
Petronas Gas Berhad 16.64 -0.08 -0.48% -2.12%
Sime Darby BHD 2.17 -0.02 -0.91% -6.87%
Telekom Malaysia Bhd 5.74 -0.06 -1.03% -0.86%
Telekomunikasi 4,390.00 -40.00 -0.90% 23.31%
Tenaga Nasional BHD 8.74 -0.04 -0.46% -11.36%
Top Glove 0.65 0.02 2.38% -76.55%
Venture Corporation Ltd 16.76 -0.25 -1.47% -7.30%
Singapore Telecom 2.66 -0.02 -0.75% 6.40%

قیمت روز سال
FKLCI 1425 -14.18 -0.99% -6.99%