بحرین - تورم مواد غذایی - پیش بینی


Bahrain Food Inflation
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بحرین قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.6 3.4 3.7 3.8 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 133 135 133 137 144
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 101 102 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 119 120 123 119 123 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 129 128 122 140 132
تورم مواد غذایی 0.7 2.03 1.53 1.7 1.67 1.67
[+]