بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-01
بازار سهام 1649 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.58 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم 1.2 2019-12
نرخ بهره 2.25 2019-12
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.58 2019-09
تولید ناخالص داخلی 37.75 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3210 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3371 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21439 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.89 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 234 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 478 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 596 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 430 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1806 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 253 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 62 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 625119 2019-06
جمعیت 1.57 2018-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 96.2 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی 2.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.67 2020-01
عرضه پول M0 550 2019-11
عرضه پول M2 11980 2019-11
ترازنامه بانک 205538 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 3128 2019-11
ذخایر ارزی 1313 2019-11
میزان رشد وام 2.6 2019-11
وام به بخش خصوصی 5167 2019-11
عرضه پول M1 3524 2019-11
عرضه پول M3 13634 2019-11
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.67 2019-12
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.2 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1890 2017-12
بدهی های دولت 12045 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2020-01
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 647 2017-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4730 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4349 2019-11
نرخ وام بانکی 4.98 2019-09
قیمت گازوئیل 0.37 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.