بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-10
بازار سهام 1433 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.59 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم -3.6 2020-08
نرخ بهره 1 2020-08
موازنه تجاری 1094 2018-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 70422 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 246 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 64267 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.59 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 38.57 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2987 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3676 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20913 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.65 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 234 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 429 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 606 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1815 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 128 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 48.31 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 620713 2019-12
جمعیت 1.62 2019-12
دستمزد 532 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.8 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
CPI مسکن آب و برق 94.6 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-07
تورم مواد غذایی 3 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 2.25 2020-10
عرضه پول M0 645 2020-07
عرضه پول M2 12910 2020-07
ترازنامه بانک 210187 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3354 2020-07
ذخایر ارزی 672 2020-07
میزان رشد وام 3.65 2020-07
وام به بخش خصوصی 5336 2020-07
عرضه پول M1 3961 2020-07
عرضه پول M3 14219 2020-07
نرخ بهره معکوس 0.75 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1094 2018-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 11265 2018-12
واردات 10170 2018-12
ذخایر طلا 4.7 2020-06
گردش سرمایه 492 2019-12
تولید نفت خام 43 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354 2019-12
شاخص تروریسم 3.2 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
هزینه های دولت 2101 2018-12
بدهی های دولت 12327 2020-06
ارزیابی اعتبار 35 2020-09
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 534 2018-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4766 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4505 2020-07
نرخ وام بانکی 4.91 2019-12
قیمت گازوئیل 0.37 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 70422 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 246 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 64267 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.