بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-07
بازار سهام 1286 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.24 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم -2.6 2020-05
نرخ بهره 1 2020-06
موازنه تجاری 1094 2018-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 31528 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 27213 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.24 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 38.57 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3133 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3676 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20913 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9.13 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 465 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 538 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1815 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 226 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.9 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 620713 2019-12
جمعیت 1.62 2019-12
دستمزد 532 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.6 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
CPI مسکن آب و برق 97.1 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-05
تورم مواد غذایی 5.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.3 2020-07
عرضه پول M0 635 2020-05
عرضه پول M2 12833 2020-05
ترازنامه بانک 14248 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3154 2020-05
ذخایر ارزی 675 2020-05
میزان رشد وام 5.1 2020-05
وام به بخش خصوصی 5459 2020-05
عرضه پول M1 3970 2020-05
عرضه پول M3 14248 2020-05
نرخ بهره معکوس 0.75 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1094 2018-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 11265 2018-12
واردات 10170 2018-12
ذخایر طلا 4.7 2020-03
گردش سرمایه 492 2019-12
تولید نفت خام 30 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354 2019-12
شاخص تروریسم 3.2 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
هزینه های دولت 2101 2018-12
بدهی های دولت 12045 2019-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-07
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 534 2018-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4766 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4458 2020-05
نرخ وام بانکی 4.91 2019-12
قیمت گازوئیل 0.37 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 31528 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 27213 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.