گذشته قبلی
پول 0.38 0.38
بازار سهام 1840 1825 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 1.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 4.29 در صد
نرخ بیکاری 4.9 4 در صد
نرخ تورم 3.5 3.5 در صد
نرخ بهره 2.5 1.75 در صد
موازنه تجاری 734 1638 BHD - میلیون
حساب جاری 978 -1220 BHD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 103 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -35 -13.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.9 4 در صد
افراد شاغل 552068 558918
جمعیت 1.7 1.64 میلیون
دستمزد 783 786 BHD/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.5 3.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 99.6 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 112 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 93.5 93.2 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 109 امتیاز
تورم مواد غذایی 9.7 10.6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 -0.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 198 198 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3453990 3453636 دوزها
موارد کروناویروس 624269 622261 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1492 1491 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.5 1.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.57 3.57 در صد
عرضه پول M0 609 575 BHD - میلیون
عرضه پول M2 13421 13493 BHD - میلیون
ترازنامه بانک 212046 210118 USD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 4538 4382 BHD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 1256 1242 BHD - میلیون
میزان رشد وام 7.4 6.4 در صد
وام به بخش خصوصی 5294 5111 BHD - میلیون
عرضه پول M1 4494 4534 BHD - میلیون
عرضه پول M3 14919 15023 BHD - میلیون
نرخ بهره معکوس 0.75 0.75 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 734 1638 BHD - میلیون
حساب جاری 978 -1220 BHD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 9494 11116 BHD - میلیون
واردات 8760 9478 BHD - میلیون
ذخایر طلا 4.67 4.67 تن
گردش سرمایه -637 1468 BHD - میلیون
تولید نفت خام 181 161 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 662 111 BHD - میلیون
شاخص تروریسم 2.4 3.2
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 103 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -35 -13.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 3640 2052 BHD - میلیون
بدهی های دولت 14567 14417 BHD - میلیون
ارزیابی اعتبار 33
هزینه های مالی 3547 3512 BHD - میلیون
ارزش بودجه دولت -601 -696 BHD - میلیون
درآمدهای دولت 2560 2946 BHD - میلیون
مخارج نظامی 1405 1558 USD - میلیون
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 210 111 BHD - میلیون
ثبت خودرو 290 429 صدها نفر
سرعت اینترنت 7923 8595 KBps
آدرس های IP 87840 86061 IP
شاخص رقابتی 65.38 63.63 امتیاز
رتبه رقابتی 45 50
شاخص فساد مالی 42 42 امتیاز
رتبه فساد مالی 78 78
آسانی کسب و کار 43 62
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 4732 4857 BHD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 5524 5540 BHD - میلیون
نرخ وام بانکی 4.26 4.54 در صد
قیمت گازوئیل 0.37 0.37 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.