بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2019-09
بازار سهام 1523 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.49 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2019-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم -0.4 2019-07
نرخ بهره 2.25 2019-09
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.49 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2019-03
تولید ناخالص داخلی 37.75 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3155 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3371 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21439 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.93 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 235 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 444 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 400 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1857 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56.8 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 625119 2019-06
جمعیت 1.5 2018-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 99.2 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2019-07
تورم مواد غذایی 2.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 2.99 2019-09
عرضه پول M0 546 2019-07
عرضه پول M2 11615 2019-07
ترازنامه بانک 200753 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 2940 2019-07
ذخایر ارزی 1011 2019-07
میزان رشد وام 6.2 2019-07
وام به بخش خصوصی 5172 2019-07
عرضه پول M1 3488 2019-07
عرضه پول M3 13363 2019-07
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.67 2019-09
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.88 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1890 2017-12
بدهی های دولت 11293 2019-06
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 647 2017-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 63.63 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4730 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4328 2019-07
نرخ وام بانکی 5.07 2019-06
قیمت گازوئیل 0.37 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.