بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2021-07
بازار سهام 1577 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.11 2021-03
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 133 2021-07
نرخ تورم -0.3 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2257391 2021-07
نرخ بهره 1 2021-06
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -1220 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 2020-12
بودجه دولت -13.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 268225 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 1381 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 260782 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.11 2021-03
تولید ناخالص داخلی 38.47 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3064 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3728 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 19019 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40933 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9.22 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 233 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 435 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 549 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 403 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1741 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 186 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 45.48 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
افراد شاغل 565506 2021-03
جمعیت 1.7 2020-12
دستمزد 770 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 133 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2257391 2021-07
موارد کروناویروس 268225 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 1381 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 260782 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.7 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-12
CPI مسکن آب و برق 94.7 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-05
تورم مواد غذایی -1.6 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2021-07
عرضه پول M0 601 2021-05
عرضه پول M2 13383 2021-05
ترازنامه بانک 212810 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 4045 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 1226 2021-05
میزان رشد وام 2.49 2021-05
وام به بخش خصوصی 5404 2021-05
عرضه پول M1 4393 2021-05
عرضه پول M3 14658 2021-05
نرخ بهره معکوس 0.75 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -1220 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 11116 2019-12
واردات 9478 2019-12
ذخایر طلا 4.67 2021-03
گردش سرمایه 1468 2020-12
تولید نفت خام 170 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 2020-12
شاخص تروریسم 2.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 2020-12
بودجه دولت -13.1 2020-12
هزینه های دولت 2096 2019-12
بدهی های دولت 13315 2021-03
ارزیابی اعتبار 33 2021-07
هزینه های مالی 3547 2020-12
ارزش بودجه دولت -601 2020-12
درآمدهای دولت 2946 2020-12
مخارج نظامی 1405 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 111 2019-12
ثبت خودرو 290 2019-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4857 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4795 2021-05
نرخ وام بانکی 4.83 2021-03
قیمت گازوئیل 0.37 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.