بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-04
بازار سهام 1313 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.44 2019-12
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم 0.1 2020-02
نرخ بهره 1 2020-03
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 811 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 458 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.44 2019-12
تولید ناخالص داخلی 39.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3205 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3676 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21439 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9.13 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 238 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 484 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 613 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1806 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 248 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.22 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 620713 2019-12
جمعیت 1.62 2019-12
دستمزد 532 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.6 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 96.1 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-02
تورم مواد غذایی 2.1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.97 2020-04
عرضه پول M0 550 2020-01
عرضه پول M2 12278 2020-01
ترازنامه بانک 205185 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 3310 2020-01
ذخایر ارزی 1244 2020-01
میزان رشد وام 1.7 2020-02
وام به بخش خصوصی 5103 2020-01
عرضه پول M1 3531 2020-01
عرضه پول M3 14029 2020-01
نرخ بهره معکوس 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.67 2019-12
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.2 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
هزینه های دولت 2101 2018-12
بدهی های دولت 12045 2019-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-04
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 534 2018-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4766 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4310 2020-01
نرخ وام بانکی 4.98 2019-09
قیمت گازوئیل 0.37 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 811 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 458 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.