بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2021-01
بازار سهام 1463 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.91 2020-09
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
نرخ تورم -3.6 2020-11
نرخ بهره 1 2020-12
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2019-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 100689 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 370 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 97006 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.91 2020-09
تولید ناخالص داخلی 38.57 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3031 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3728 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20913 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.83 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 235 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 447 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 616 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 374 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1650 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 157 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 47.72 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
افراد شاغل 569479 2020-09
جمعیت 1.62 2019-12
دستمزد 783 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.6 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.7 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-12
CPI مسکن آب و برق 95.5 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-11
تورم مواد غذایی 2.2 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2021-01
عرضه پول M0 598 2020-11
عرضه پول M2 12764 2020-11
ترازنامه بانک 206470 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 2976 2020-11
ذخایر ارزی 737 2020-11
میزان رشد وام 5.61 2020-11
وام به بخش خصوصی 5312 2020-11
عرضه پول M1 3820 2020-11
عرضه پول M3 14063 2020-11
نرخ بهره معکوس 0.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -299 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 11116 2019-12
واردات 9478 2019-12
ذخایر طلا 4.67 2020-09
گردش سرمایه 492 2019-12
تولید نفت خام 43 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354 2019-12
شاخص تروریسم 2.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2019-12
بودجه دولت -4.7 2019-12
هزینه های دولت 2096 2019-12
بدهی های دولت 13079 2020-09
ارزیابی اعتبار 35 2021-01
هزینه های مالی 3547 2020-12
ارزش بودجه دولت -601 2020-12
درآمدهای دولت 2946 2020-12
مخارج نظامی 1357 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 111 2019-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4857 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4696 2020-11
نرخ وام بانکی 4.67 2020-09
قیمت گازوئیل 0.37 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 100689 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 370 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 97006 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.