گذشته قبلی
پول 0.38 0.38
بازار سهام 1779 1792 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.51 -0.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.72 -2.1 در صد
نرخ بیکاری 4.9 4 در صد
نرخ تورم -0.9 0.1 در صد
نرخ بهره 1 1 در صد
موازنه تجاری 1638 1094 BHD - میلیون
حساب جاری -1220 -299 BHD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 103 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -13.1 -10.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.9 4 در صد
افراد شاغل 558918 565506
جمعیت 1.7 1.64 میلیون
دستمزد 786 770 BHD/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم -0.9 0.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.2 97.1 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 112 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 95.1 95 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 103 امتیاز
تورم مواد غذایی -2.7 0.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 165 165 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2887715 2878762 دوزها
موارد کروناویروس 277481 277444 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1394 1393 افراد
Coronavirus بهبود یافت 260782 260363 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1 1 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.52 1.52 در صد
عرضه پول M0 578 579 BHD - میلیون
عرضه پول M2 13433 13326 BHD - میلیون
ترازنامه بانک 208862 211464 USD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 4350 4127 BHD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 1324 1411 BHD - میلیون
میزان رشد وام 4.52 4.36 در صد
وام به بخش خصوصی 5411 5444 BHD - میلیون
عرضه پول M1 4408 4395 BHD - میلیون
عرضه پول M3 14748 14637 BHD - میلیون
نرخ بهره معکوس 0.75 0.75 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1638 1094 BHD - میلیون
حساب جاری -1220 -299 BHD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 11116 11265 BHD - میلیون
واردات 9478 10170 BHD - میلیون
ذخایر طلا 4.67 4.67 تن
گردش سرمایه 1468 492 BHD - میلیون
تولید نفت خام 177 174 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 354 BHD - میلیون
شاخص تروریسم 2.4 3.2
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 103 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -13.1 -10.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 2096 2101 BHD - میلیون
بدهی های دولت 13465 13465 BHD - میلیون
ارزیابی اعتبار 33
هزینه های مالی 3547 3512 BHD - میلیون
ارزش بودجه دولت -601 -696 BHD - میلیون
درآمدهای دولت 2946 2816 BHD - میلیون
مخارج نظامی 1405 1558 USD - میلیون
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 111 534 BHD - میلیون
ثبت خودرو 290 429 صدها نفر
سرعت اینترنت 7923 8595 KBps
آدرس های IP 87840 86061 IP
شاخص رقابتی 65.38 63.63 امتیاز
رتبه رقابتی 45 50
شاخص فساد مالی 42 42 امتیاز
رتبه فساد مالی 78 77
آسانی کسب و کار 43 62
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 4857 4766 BHD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 4948 4888 BHD - میلیون
نرخ وام بانکی 5.03 4.83 در صد
قیمت گازوئیل 0.37 0.37 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.