بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2021-04
بازار سهام 1480 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.51 2020-12
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
نرخ تورم -3 2021-02
نرخ بهره 1 2021-02
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -1220 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 2020-12
بودجه دولت -13.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 164110 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 594 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 150179 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.51 2020-12
تولید ناخالص داخلی 38.57 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3031 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3728 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20913 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45026 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.89 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 233 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 439 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 536 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 394 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1741 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 172 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 45.48 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
افراد شاغل 563086 2020-12
جمعیت 1.64 2019-12
دستمزد 779 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.7 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-12
CPI مسکن آب و برق 94.7 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-01
تورم مواد غذایی 3.3 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2021-04
عرضه پول M0 587 2021-02
عرضه پول M2 12949 2021-02
ترازنامه بانک 210434 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 3567 2021-02
ذخایر ارزی 1327 2021-02
میزان رشد وام 5.41 2021-02
وام به بخش خصوصی 5281 2021-02
عرضه پول M1 3935 2021-02
عرضه پول M3 14170 2021-02
نرخ بهره معکوس 0.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1638 2019-12
حساب جاری -1220 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 11116 2019-12
واردات 9478 2019-12
ذخایر طلا 4.67 2020-12
گردش سرمایه 1468 2020-12
تولید نفت خام 43 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 2020-12
شاخص تروریسم 2.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 2020-12
بودجه دولت -13.1 2020-12
هزینه های دولت 2096 2019-12
بدهی های دولت 13079 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-04
هزینه های مالی 3547 2020-12
ارزش بودجه دولت -601 2020-12
درآمدهای دولت 2946 2020-12
مخارج نظامی 1385 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 111 2019-12
ثبت خودرو 290 2019-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4857 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4737 2021-02
نرخ وام بانکی 4.77 2020-12
قیمت گازوئیل 0.37 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 164110 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 594 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 150179 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.