نرخ ارز
7,997.89
تغییر روزانه
4.73%
سالیانه
-74.81%