نرخ ارز

0.84

تغییر روزانه:

4.69%

سالیانه:

-74.13%