نرخ ارز

372.91

تغییر روزانه:

0.12%

سالیانه:

3.31%