نرخ ارز

6,250.07

تغییر روزانه:

-0.75%

سالیانه:

4.86%