نرخ ارز

12.7013

تغییر روزانه:

0.08%

سالیانه:

49.46%