نرخ ارز
58,575.00
تغییر روزانه
2.26%
سالیانه
-21.85%