نرخ ارز
127,377.36
تغییر روزانه
5.03%
سالیانه
1.09%