نرخ ارز
4,813,965.00
تغییر روزانه
-3.03%
سالیانه
18.99%