نرخ ارز
4,564,432.78
تغییر روزانه
4.97%
سالیانه
6.44%