نرخ ارز

0.005

تغییر روزانه:

3.98%

سالیانه:

-63.06%