20/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.5%
25/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
PPI (سالانه) AUG -0.1%
27/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -4.7%
09:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 5.7%
12:00 PM
BA
حساب جاری Q2 BAM-477.1M
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.2%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.