20/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.3%
26/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -7.4%
10:00 AM
BA
PPI (سالانه) OCT -0.6%
28/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.7%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.