08/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
PPI (سالانه) JAN -0.1% -0.2% ®
12/03/2021 واقعی قبلی
12:10 PM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 2.8%
19/03/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -6.3%
25/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.7%
31/03/2021 واقعی قبلی
11:50 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB
01/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -6.3%
02/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB
11:50 AM
BA
حساب جاری Q4 BAM-386M


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.