بازارها گذشته مرجع
پول 1.79 2020-04
بازار سهام 733 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 32.75 2020-01
نرخ تورم 0.3 2020-02
نرخ بهره 3.41 2020-01
موازنه تجاری -690060 2020-02
حساب جاری -314 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2020-02
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 740 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 30 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 68 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 20 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8244256 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6173830 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 488409 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 317295 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 993213 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.75 2020-01
افراد بیکار 406167 2020-01
دستمزد 1460 2020-01
دستمزد در تولید 1078 2020-01
جمعیت 3.48 2019-12
افراد شاغل 833909 2020-01
رشد دستمزد 2.6 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-02
CPI مسکن آب و برق 109 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-02
تورم مواد غذایی 0.8 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.41 2020-01
عرضه پول M0 5217 2020-02
عرضه پول M1 13314 2020-02
عرضه پول M2 26520 2020-02
عرضه پول M3 13205 2020-02
ذخایر ارزی 12465 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.98 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 12422 2019-11
وام به بخش خصوصی 8999 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -690060 2020-02
حساب جاری -314 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 963204 2020-02
واردات 1653264 2020-02
بدهی خارجی 8098822 2019-12
گردش سرمایه -4.94 2019-12
ذخایر طلا 2.99 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 861 2019-09
شاخص تروریسم 1.39 2018-12
ورود توریست 96366 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 1797 2018-12
هزینه های دولت 6760237 2019-12
درآمدهای دولت 14402 2018-12
هزینه های مالی 12738 2018-12
ارزیابی اعتبار 27 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.2 2020-02
تولید صنعتی -3.9 2020-02
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.73 2019-12
رتبه رقابتی 92 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 90 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2020-02
استخراج معدن 5.5 2020-02
تولید فولاد 65 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.3 2020-02
هزینه های مصرف کننده 26038391 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9938 2019-11
قیمت گازوئیل 1.26 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1208 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 740 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 30 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 68 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.