بازارها گذشته مرجع
پول 1.76 2019-12
بازار سهام 844 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
نرخ بیکاری 32.91 2019-09
نرخ تورم 0.1 2019-10
نرخ بهره 3.21 2019-09
موازنه تجاری -616639 2019-10
حساب جاری -467 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-10
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 19.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8049788 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 417004 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 309157 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 976348 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.91 2019-09
افراد بیکار 403355 2019-09
دستمزد 1415 2019-09
دستمزد در تولید 1025 2019-09
جمعیت 3.5 2018-12
افراد شاغل 822259 2019-09
رشد دستمزد 3.4 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-10
CPI مسکن آب و برق 110 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-10
تورم مواد غذایی 1.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.21 2019-09
عرضه پول M0 5068 2019-10
عرضه پول M1 12949 2019-10
عرضه پول M2 25917 2019-10
عرضه پول M3 12968 2019-10
ذخایر ارزی 12391 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.98 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 12625 2019-08
وام به بخش خصوصی 8882 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -616639 2019-10
حساب جاری -467 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 953350 2019-10
واردات 1569988 2019-10
بدهی خارجی 8239543 2019-09
گردش سرمایه -302 2019-06
ذخایر طلا 2.99 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52.1 2019-06
شاخص تروریسم 1.39 2018-12
ورود توریست 169725 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 1797 2018-12
هزینه های دولت 6406558 2018-12
درآمدهای دولت 14402 2018-12
هزینه های مالی 12738 2018-12
ارزیابی اعتبار 27 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -10.4 2019-10
تولید صنعتی -9.5 2019-10
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.73 2019-12
رتبه رقابتی 92 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 90 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2019-10
استخراج معدن -17.1 2019-10
تولید فولاد 54.99 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 25007010 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9789 2019-08
قیمت گازوئیل 1.27 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 527 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.