بازارها گذشته مرجع
پول 1.73 2019-06
بازار سهام 738 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 33.99 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-04
نرخ بهره 3.34 2019-04
موازنه تجاری -672751 2019-04
حساب جاری -408 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-04
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 18.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7641299 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 466011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 312493 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 960728 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.99 2019-03
افراد بیکار 423419 2019-03
دستمزد 1397 2019-03
دستمزد در تولید 1015 2019-03
جمعیت 3.5 2017-12
افراد شاغل 822275 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-04
CPI مسکن آب و برق 104 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-04
تورم مواد غذایی 1.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.34 2019-04
عرضه پول M0 4875 2019-04
عرضه پول M1 12117 2019-04
عرضه پول M2 24661 2019-04
عرضه پول M3 12544 2019-04
ذخایر ارزی 11791 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.21 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11653 2018-12
وام به بخش خصوصی 8623 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -672751 2019-04
حساب جاری -408 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 954091 2019-04
واردات 1626842 2019-04
بدهی خارجی 8280468 2019-03
گردش سرمایه -279 2018-12
ذخایر طلا 3 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 247 2018-09
شاخص تروریسم 1.34 2017-12
ورود توریست 95808 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 2017-12
هزینه های دولت 6406558 2018-12
درآمدهای دولت 13479 2017-12
هزینه های مالی 11913 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
مخارج نظامی 208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.6 2019-04
تولید صنعتی -0.8 2019-04
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-04
استخراج معدن -3.1 2019-04
تولید فولاد 75.8 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 2019-04
هزینه های مصرف کننده 24519561 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9241 2018-12
قیمت گازوئیل 1.29 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 696 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.