بازارها گذشته مرجع
پول 1.62 2020-12
بازار سهام 778 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
نرخ بیکاری 34.85 2020-08
نرخ تورم -1.6 2020-10
نرخ بهره 3.09 2020-09
موازنه تجاری -522602 2020-10
حساب جاری -232 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت 2.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.7 2020-09
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 90378 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2773 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 56050 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 20.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7331741 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6173830 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6236 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14895 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 419725 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332627 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 834202 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 34.85 2020-08
افراد بیکار 427593 2020-08
دستمزد 1485 2020-09
دستمزد در تولید 1076 2020-09
جمعیت 3.48 2019-12
افراد شاغل 806350 2020-09
رشد دستمزد 5 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.8 2020-10
CPI مسکن آب و برق 108 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97 2020-10
تورم مواد غذایی 0.8 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.09 2020-09
عرضه پول M0 6045 2020-10
عرضه پول M1 14560 2020-10
عرضه پول M2 27626 2020-10
عرضه پول M3 13066 2020-10
ذخایر ارزی 13344 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.91 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 13374 2020-09
وام به بخش خصوصی 8640 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -522602 2020-10
حساب جاری -232 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
صادرات 943303 2020-10
واردات 1465905 2020-10
بدهی خارجی 8666662 2020-09
گردش سرمایه -177 2020-06
ذخایر طلا 2.99 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 863 2019-09
شاخص تروریسم 1.39 2018-12
ورود توریست 43751 2020-10

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت 2.6 2019-12
ارزش بودجه دولت 1813 2019-12
هزینه های دولت 6760237 2019-12
درآمدهای دولت 15018 2019-12
هزینه های مالی 13334 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.2 2020-10
تولید صنعتی -1.8 2020-10
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.73 2019-12
رتبه رقابتی 92 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 90 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2020-10
استخراج معدن 1.4 2020-10
تولید فولاد 40 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.7 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.1 2020-10
هزینه های مصرف کننده 26038391 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9925 2020-09
قیمت گازوئیل 1.14 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 443 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 90378 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2773 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 56050 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.