بازارها گذشته مرجع
پول 1.77 2019-09
بازار سهام 821 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 33.13 2019-07
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ بهره 3.06 2019-07
موازنه تجاری -730984 2019-07
حساب جاری -477 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 19.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6957858 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 299511 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 283063 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 843303 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.13 2019-07
افراد بیکار 407109 2019-07
دستمزد 1439 2019-07
دستمزد در تولید 1061 2019-07
جمعیت 3.5 2018-12
افراد شاغل 821791 2019-07
رشد دستمزد 4.3 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-07
CPI مسکن آب و برق 104 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-07
تورم مواد غذایی 1.2 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.06 2019-07
عرضه پول M0 5032 2019-07
عرضه پول M1 12674 2019-07
عرضه پول M2 25416 2019-07
عرضه پول M3 12741 2019-07
ذخایر ارزی 12203 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.98 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 11895 2019-05
وام به بخش خصوصی 8876 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -730984 2019-07
حساب جاری -477 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 952923 2019-07
واردات 1683906 2019-07
بدهی خارجی 8204784 2019-06
گردش سرمایه -175 2019-03
ذخایر طلا 2.99 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 247 2018-09
شاخص تروریسم 1.34 2017-12
ورود توریست 193043 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 1797 2018-12
هزینه های دولت 6406558 2018-12
درآمدهای دولت 14402 2018-12
هزینه های مالی 12738 2018-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.7 2019-07
تولید صنعتی -6.1 2019-07
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-07
استخراج معدن -0.6 2019-07
تولید فولاد 64 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 25007010 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4582 2019-05
قیمت گازوئیل 1.28 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 477 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.