بازارها گذشته مرجع
پول 1.77 2020-01
بازار سهام 785 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-09
نرخ بیکاری 32.57 2019-11
نرخ تورم 0.1 2019-11
نرخ بهره 3.15 2019-11
موازنه تجاری -652412 2019-11
حساب جاری -119 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 19.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8521263 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6173830 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 654649 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 312168 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 970325 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.57 2019-11
افراد بیکار 401359 2019-11
دستمزد 1433 2019-11
دستمزد در تولید 1059 2019-11
جمعیت 3.5 2018-12
افراد شاغل 831126 2019-11
رشد دستمزد 4.4 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-11
CPI مسکن آب و برق 110 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-11
تورم مواد غذایی 1.3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.15 2019-11
عرضه پول M0 5061 2019-11
عرضه پول M1 12958 2019-11
عرضه پول M2 25989 2019-11
عرضه پول M3 13032 2019-11
ذخایر ارزی 12392 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.98 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 12422 2019-11
وام به بخش خصوصی 8999 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -652412 2019-11
حساب جاری -119 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 898155 2019-11
واردات 1550567 2019-11
بدهی خارجی 8239543 2019-09
گردش سرمایه 224 2019-09
ذخایر طلا 2.99 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52.1 2019-06
شاخص تروریسم 1.39 2018-12
ورود توریست 96366 2019-11
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2018-12
بودجه دولت 2.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 1797 2018-12
هزینه های دولت 6424967 2018-12
درآمدهای دولت 14402 2018-12
هزینه های مالی 12738 2018-12
ارزیابی اعتبار 27 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.9 2019-11
تولید صنعتی -5.4 2019-11
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.73 2019-12
رتبه رقابتی 92 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 90 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2019-11
استخراج معدن -4 2019-11
تولید فولاد 55 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 24804907 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9938 2019-11
قیمت گازوئیل 1.29 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 527 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.