بازارها گذشته مرجع
پول 1.74 2019-04
بازار سهام 771 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 34.48 2019-01
نرخ تورم 0.9 2019-02
نرخ بهره 3.58 2019-02
موازنه تجاری -671330 2019-02
حساب جاری -408 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2019-02
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 18.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7641299 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 466011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 312493 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 960728 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 34.48 2019-01
افراد بیکار 433438 2019-01
دستمزد 1378 2019-02
دستمزد در تولید 995 2019-02
جمعیت 3.5 2017-12
افراد شاغل 823455 2019-01
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-02
CPI مسکن آب و برق 108 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-02
تورم مواد غذایی 1.3 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.58 2019-02
عرضه پول M0 4743 2019-02
عرضه پول M1 11951 2019-02
عرضه پول M2 24243 2019-02
عرضه پول M3 12292 2019-02
ذخایر ارزی 11538 2019-02
نرخ بهره سپرده 1.21 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11653 2018-12
وام به بخش خصوصی 8623 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -671330 2019-02
حساب جاری -408 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
صادرات 988518 2019-02
واردات 1659847 2019-02
بدهی خارجی 8179112 2018-12
گردش سرمایه -279 2018-12
ذخایر طلا 3 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 247 2018-09
شاخص تروریسم 1.34 2017-12
ورود توریست 66450 2019-01
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 2017-12
هزینه های دولت 6406558 2018-12
درآمدهای دولت 13479 2017-12
هزینه های مالی 11913 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
مخارج نظامی 159 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.8 2019-02
تولید صنعتی -1.5 2019-02
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2019-02
استخراج معدن -0.7 2019-02
تولید فولاد 70 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.6 2019-02
هزینه های مصرف کننده 24519561 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9241 2018-12
قیمت گازوئیل 1.24 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 978 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.