بازارها گذشته مرجع
پول 1.62 2021-03
بازار سهام 773 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2020-09
نرخ بیکاری 33.69 2020-12
نرخ تورم -1.6 2020-12
نرخ بهره 3.21 2020-12
موازنه تجاری -488551 2021-01
حساب جاری -386 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت 2.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 133088 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 5145 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 117396 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2020-09
تولید ناخالص داخلی 20.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8067986 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6929649 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6236 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14895 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 686581 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 364154 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 930396 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.69 2020-12
افراد بیکار 413627 2020-12
دستمزد 1526 2020-12
دستمزد در تولید 1117 2020-12
جمعیت 3.48 2019-12
افراد شاغل 813942 2020-12
رشد دستمزد 4.2 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 109 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.4 2020-12
تورم مواد غذایی 0.6 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.21 2020-12
عرضه پول M0 6172 2020-12
عرضه پول M1 15055 2020-12
عرضه پول M2 28249 2020-12
عرضه پول M3 13194 2020-12
ذخایر ارزی 13868 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.91 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 13549 2020-11
وام به بخش خصوصی 8589 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -488551 2021-01
حساب جاری -386 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
صادرات 973883 2021-01
واردات 1462434 2021-01
بدهی خارجی 8666662 2020-09
گردش سرمایه -89.53 2020-09
ذخایر طلا 2.99 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 487 2020-09
شاخص تروریسم 0.68 2019-12
ورود توریست 29176 2020-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت 2.6 2019-12
ارزش بودجه دولت 1813 2019-12
هزینه های دولت 6760237 2019-12
درآمدهای دولت 15018 2019-12
هزینه های مالی 13334 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
مخارج نظامی 208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.8 2020-12
تولید صنعتی 6 2020-12
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.73 2019-12
رتبه رقابتی 92 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 90 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.3 2020-12
استخراج معدن 0.8 2020-12
تولید فولاد 75.03 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.3 2020-12
هزینه های مصرف کننده 26038391 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9895 2020-12
قیمت گازوئیل 1.2 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 741 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 133088 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 5145 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 117396 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.