15/06/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
BW
نرخ تورم (سالانه) MAY 6.2% 5.6%
17/06/2021 واقعی قبلی
10:10 AM
BW
تصمیم نرخ بهره 3.75% 3.75%
25/06/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
BW
موازنه تجاری APR BWP-945.7M
30/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BW
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1
10:00 AM
BW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -4.1%


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.