26/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
موازنه تجاری SEP BWP-3023M
03/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BW
تصمیم نرخ بهره 3.75%
15/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.2%


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.