15/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.2%
24/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
موازنه تجاری FEB BWP334M
30/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BW
تصمیم نرخ بهره 4.75%


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.