15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.4%
24/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
موازنه تجاری MAY BWP-1212M


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.