15/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BW
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.3%
22/03/2021 واقعی قبلی
03:15 PM
BW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -6%
03:15 PM
BW
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 24.1%
25/03/2021 واقعی قبلی
03:15 PM
BW
موازنه تجاری JAN BWP-1778.4M


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.