27/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
موازنه تجاری NOV BWP-3425M
14/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.2%


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.