ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بوتسوانا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PBBB+ Stable Sep 17 2021
Moody'sA3 Stable Apr 23 2021
S&PBBB+ Negative Sep 18 2020
Moody'sA2 Negative May 29 2020
S&PBBB+ Stable Mar 27 2020
S&PA- Stable Oct 27 2017
S&PA- Negative Apr 29 2016
Moody'sA2 Stable Nov 24 2011
Moody'sA2 Negative Aug 05 2011
Moody'sA2 Negative Feb 19 2010
S&PA- Stable Feb 15 2010
Moody'sA2 Stable Mar 12 2009
S&PA Negative Feb 19 2009
Moody'sA2 Positive Aug 07 2007
S&PA Stable Apr 02 2001
Moody'sA2 Stable Mar 12 2001