بازارها گذشته مرجع
پول 12.09 2020-04
بازار سهام 7488 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
نرخ تورم 2.2 2020-02
نرخ بهره 4.75 2020-02
موازنه تجاری 334 2020-01
حساب جاری -5522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 17.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33231 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8031 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16518 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 380 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1887 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1518 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2492 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3227 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5513 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 320 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
جمعیت 2.3 2019-12
افراد شاغل 483814 2019-09
هزینه زندگی خانواده 4640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 2018-12
دستمزد 6533 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-02
اندازه اصل تورم 2.8 2020-02
تورم مواد غذایی 3.5 2020-02
CPI مسکن آب و برق 102 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2020-02
ترازنامه بانک 98060 2019-11
نرخ بهره سپرده 1.64 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 71392 2019-11
ذخایر ارزی 6514 2019-11
نرخ وام 6.25 2019-11
وام به بخش خصوصی 22686 2019-11
عرضه پول M1 19689 2019-11
عرضه پول M2 85605 2019-11
عرضه پول M3 85605 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 334 2020-01
حساب جاری -5522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
صادرات 5179 2020-01
واردات 4845 2020-01
بدهی خارجی 15661 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 430 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
هزینه های دولت 20425 2019-12
بدهی های دولت 24465 2018-12
ارزیابی اعتبار 72 2020-03
هزینه های مالی 14903 2019-03
ارزش بودجه دولت 2118 2019-03
درآمدهای دولت 17022 2019-03
مخارج نظامی 502 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 2054 2019-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2019-12
رتبه فساد مالی 34 2019-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -3.5 2019-06
استخراج معدن -1.8 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11640 2019-12
نرخ وام بانکی 6.25 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 39420 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.