بازارها گذشته مرجع
پول 10.83 2019-09
بازار سهام 7437 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-03
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ بهره 4.75 2019-08
موازنه تجاری 1004 2019-06
حساب جاری -815 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 18.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24485 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30833 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8031 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16518 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 378 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1825 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1400 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2559 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3095 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5263 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1533 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 266 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
جمعیت 2.29 2017-12
افراد شاغل 420762 2018-12
هزینه زندگی خانواده 4640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 2018-12
دستمزد 6533 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-08
اندازه اصل تورم 2.2 2019-08
تورم مواد غذایی 2 2019-08
CPI مسکن آب و برق 101 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-08
ترازنامه بانک 94234 2019-05
نرخ بهره سپرده 1.59 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 72613 2019-06
ذخایر ارزی 6965 2019-05
نرخ وام 6.5 2019-06
وام به بخش خصوصی 23142 2019-06
عرضه پول M1 18248 2019-06
عرضه پول M2 81591 2019-06
عرضه پول M3 81591 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1004 2019-06
حساب جاری -815 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
صادرات 5637 2019-06
واردات 4633 2019-06
بدهی خارجی 16028 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 746 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
هزینه های دولت 19729 2018-12
بدهی های دولت 24465 2018-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 13708 2018-09
ارزش بودجه دولت -287 2018-09
درآمدهای دولت 13422 2018-09
مخارج نظامی 502 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -2941 2018-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 2018-06
شاخص رقابتی 54.54 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 86 2018-12
تولید صنعتی 3.6 2019-03
استخراج معدن 3.1 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11439 2019-03
نرخ وام بانکی 6.5 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 36861 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.