گذشته قبلی
پول 11.53 11.52
بازار سهام 7040 7047 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 -0.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 37.3 در صد
نرخ بیکاری 23.3 18.2 در صد
نرخ تورم 8.7 8.6 در صد
نرخ بهره 3.75 3.75 در صد
موازنه تجاری -3841 -380 BWP - میلیون
حساب جاری -2696 4727 BWP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 23.3 18.2 در صد
جمعیت 2.37 2.3 میلیون
افراد شاغل 477716 492914
دستمزد 5392 5392 BWP / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.7 8.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 113 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 113 113 امتیاز
اندازه اصل تورم 7 7.2 در صد
تورم مواد غذایی 7.2 6.7 در صد
CPI مسکن آب و برق 118 117 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 117 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.22 92.04 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2210690 2206312 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.75 3.75 در صد
ترازنامه بانک 108684 106350 BWP - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.48 1.48 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 52240 52448 BWP - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 4707 4666 USD - میلیون
نرخ وام 5.25 5.25 در صد
وام به بخش خصوصی 23484 23103 BWP - میلیون
عرضه پول M1 23515 25396 BWP - میلیون
عرضه پول M2 89762 92531 BWP - میلیون
عرضه پول M3 91222 92287 BWP - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -3841 -380 BWP - میلیون
حساب جاری -2696 4727 BWP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 4961 6365 میلیون - BWP
واردات 8802 6745 BWP - میلیون
بدهی خارجی 14547 14687 BWP - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 262 233 BWP - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 52928 51052 BWP - میلیون
بدهی های دولت 29229 26025 BWP - میلیون
ارزیابی اعتبار 67
هزینه های مالی 18199 17636 BWP - میلیون
ارزش بودجه دولت -5556 -7352 BWP - میلیون
درآمدهای دولت 12643 10284 BWP - میلیون
مخارج نظامی 571 515 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 12 12 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 5319 1520 BWP - میلیون
سرعت اینترنت 2553 2209 KBps
آدرس های IP 10680 11853 IP
شاخص رقابتی 55.49 54.54 امتیاز
رتبه رقابتی 91 90
شاخص فساد مالی 60 61 امتیاز
رتبه فساد مالی 35 34
آسانی کسب و کار 87 86
تولید صنعتی 186 -12 در صد
استخراج معدن -27.1 -15.5 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 17633 18522 BWP - میلیون
نرخ وام بانکی 5.25 5.25 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 44299 44187 BWP - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.