بازارها گذشته مرجع
پول 11.46 2020-10
بازار سهام 6875 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -24.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24 2020-06
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
نرخ تورم 1.8 2020-09
نرخ بهره 3.75 2020-10
موازنه تجاری -3775 2020-07
حساب جاری -4258 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -24.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24 2020-06
تولید ناخالص داخلی 18.34 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18849 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33231 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17766 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 392 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1200 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1005 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 964 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3250 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3314 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1298 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 258 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
جمعیت 2.3 2019-12
افراد شاغل 483814 2019-09
دستمزد 6533 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-09
اندازه اصل تورم 2.8 2020-07
تورم مواد غذایی 4.2 2020-09
CPI مسکن آب و برق 108 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-10
ترازنامه بانک 102451 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.64 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 64626 2020-07
ذخایر ارزی 5391 2020-06
نرخ وام 5.75 2020-07
وام به بخش خصوصی 23162 2020-07
عرضه پول M1 23580 2020-07
عرضه پول M2 87231 2020-07
عرضه پول M3 87231 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3775 2020-07
حساب جاری -4258 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 2165 2020-07
واردات 5940 2020-07
بدهی خارجی 14488 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 566 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
هزینه های دولت 20425 2019-12
بدهی های دولت 26025 2019-12
ارزیابی اعتبار 70 2020-10
هزینه های مالی 14303 2020-03
ارزش بودجه دولت -1515 2020-03
درآمدهای دولت 12788 2020-03
مخارج نظامی 502 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 2054 2019-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2019-12
رتبه فساد مالی 34 2019-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -1.9 2020-03
استخراج معدن -5.6 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10428 2020-06
نرخ وام بانکی 5.75 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 40935 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.