بازارها گذشته مرجع
پول 11.57 2020-07
بازار سهام 7119 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2020-03
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
نرخ تورم 2.4 2020-05
نرخ بهره 4.25 2020-06
موازنه تجاری -1212 2020-04
حساب جاری -6581 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 18.34 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25071 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33231 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17766 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 374 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1883 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1436 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2407 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3239 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5499 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1571 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 236 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
جمعیت 2.3 2019-12
افراد شاغل 483814 2019-09
دستمزد 6533 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-05
اندازه اصل تورم 2.6 2020-05
تورم مواد غذایی 3.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 107 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-06
ترازنامه بانک 99110 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.64 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 62910 2020-03
ذخایر ارزی 6514 2019-11
نرخ وام 6.25 2020-03
وام به بخش خصوصی 23664 2020-03
عرضه پول M1 21176 2020-03
عرضه پول M2 86339 2020-03
عرضه پول M3 86339 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1212 2020-04
حساب جاری -6581 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
صادرات 143 2020-04
واردات 1355 2020-04
بدهی خارجی 14488 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 678 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
هزینه های دولت 20425 2019-12
بدهی های دولت 26025 2019-12
ارزیابی اعتبار 70 2020-07
هزینه های مالی 15953 2019-09
ارزش بودجه دولت -4128 2019-09
درآمدهای دولت 11825 2019-09
مخارج نظامی 502 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 2054 2019-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2019-12
رتبه فساد مالی 34 2019-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -3 2019-12
استخراج معدن -7.9 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11854 2020-03
نرخ وام بانکی 6.25 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 40745 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.