بازارها گذشته مرجع
پول 10.87 2021-06
بازار سهام 6620 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
نرخ بیکاری 23.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.54 2021-06
نرخ تورم 6.2 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 200893 2021-06
نرخ بهره 3.75 2021-06
موازنه تجاری -946 2021-03
حساب جاری -3793 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 18.34 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24264 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30535 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17766 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 390 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1825 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1495 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1887 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3303 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5090 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1514 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 261 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.3 2020-12
جمعیت 2.37 2020-12
افراد شاغل 477716 2020-12
دستمزد 5392 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.54 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 200893 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.2 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2021-05
اندازه اصل تورم 6.7 2021-05
تورم مواد غذایی 6.7 2021-05
CPI مسکن آب و برق 107 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-06
ترازنامه بانک 104366 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.36 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 56834 2021-02
ذخایر ارزی 5081 2021-02
نرخ وام 5.25 2021-03
وام به بخش خصوصی 22211 2021-03
عرضه پول M1 23758 2021-02
عرضه پول M2 90503 2021-02
عرضه پول M3 90503 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -946 2021-03
حساب جاری -3793 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2020-12
صادرات 8019 2021-03
واردات 8965 2021-03
بدهی خارجی 14547 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 292 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
هزینه های دولت 21318 2020-12
بدهی های دولت 29229 2020-12
ارزیابی اعتبار 70 2021-06
هزینه های مالی 18199 2020-09
ارزش بودجه دولت -5556 2020-09
درآمدهای دولت 12643 2020-09
مخارج نظامی 571 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 5319 2020-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -15.9 2020-12
استخراج معدن -27.1 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 12614 2020-12
نرخ وام بانکی 5.25 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 43330 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.