بازارها گذشته مرجع
پول 10.74 2020-01
بازار سهام 7514 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-09
نرخ بیکاری 17.9 2018-12
نرخ تورم 2.2 2019-12
نرخ بهره 4.75 2020-01
موازنه تجاری -3425 2019-10
حساب جاری 846 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 18.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24892 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30833 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8031 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16518 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 384 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1882 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1515 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2391 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3232 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5385 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1621 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 241 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.9 2018-12
جمعیت 2.25 2018-12
افراد شاغل 420762 2018-12
هزینه زندگی خانواده 4640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 2018-12
دستمزد 6533 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-12
اندازه اصل تورم 2.3 2019-10
تورم مواد غذایی 3 2019-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2020-01
ترازنامه بانک 97732 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.64 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 72797 2019-09
ذخایر ارزی 6723 2019-10
نرخ وام 6.25 2019-10
وام به بخش خصوصی 22617 2019-10
عرضه پول M1 19197 2019-09
عرضه پول M2 85653 2019-09
عرضه پول M3 85653 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3425 2019-10
حساب جاری 846 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2018-12
صادرات 2162 2019-10
واردات 5587 2019-10
بدهی خارجی 15661 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
هزینه های دولت 19729 2018-12
بدهی های دولت 24465 2018-12
ارزیابی اعتبار 72 2020-01
هزینه های مالی 14903 2019-03
ارزش بودجه دولت 2118 2019-03
درآمدهای دولت 17022 2019-03
مخارج نظامی 502 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -2941 2018-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 2018-06
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -3.5 2019-06
استخراج معدن -8.7 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11570 2019-09
نرخ وام بانکی 6.25 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 38871 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.