بازارها گذشته مرجع
پول 11.16 2021-09
بازار سهام 6871 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2021-03
نرخ بیکاری 23.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.51 2021-09
نرخ تورم 8.8 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 587595 2021-09
نرخ بهره 3.75 2021-08
موازنه تجاری -611 2021-06
حساب جاری 4727 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -5.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 15.78 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24264 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30535 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7306 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16040 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 390 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1825 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1495 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1887 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3303 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5090 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1514 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 261 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.3 2020-12
جمعیت 2.37 2020-12
افراد شاغل 477716 2020-12
دستمزد 5392 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.51 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 587595 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.8 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2021-08
اندازه اصل تورم 6.8 2021-08
تورم مواد غذایی 6.4 2021-08
CPI مسکن آب و برق 116 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-08
ترازنامه بانک 106350 2021-06
نرخ بهره سپرده 1.48 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 52240 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 4666 2021-06
نرخ وام 5.25 2021-06
وام به بخش خصوصی 23103 2021-06
عرضه پول M1 24596 2021-06
عرضه پول M2 91222 2021-06
عرضه پول M3 91222 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -611 2021-06
حساب جاری 4727 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2020-12
صادرات 4810 2021-05
واردات 7425 2021-05
بدهی خارجی 14547 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 233 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -5.6 2020-12
هزینه های دولت 21318 2020-12
بدهی های دولت 29229 2020-12
ارزیابی اعتبار 67 2021-09
هزینه های مالی 18199 2020-09
ارزش بودجه دولت -5556 2020-09
درآمدهای دولت 12643 2020-09
مخارج نظامی 571 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 5319 2020-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -9.3 2021-03
استخراج معدن -27.1 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 12614 2020-12
نرخ وام بانکی 5.25 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 44187 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.