گذشته قبلی
پول 12.12 12.2
بازار سهام 7207 7206 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.8 3.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 8.4 در صد
نرخ بیکاری 23.3 18.2 در صد
نرخ تورم 11.9 9.6 در صد
نرخ بهره 2.15 1.65 در صد
موازنه تجاری 713 -2388 BWP - میلیون
حساب جاری -3567 1397 BWP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 23.3 18.2 در صد
جمعیت 2.41 2.37 میلیون
افراد شاغل 477716 492914
دستمزد 5392 5392 BWP / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 11.9 9.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 120 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 118 116 امتیاز
اندازه اصل تورم 5.8 6.8 در صد
تورم مواد غذایی 8.3 6.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 123 122 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144 134 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 97.22 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2727844 2330589 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.15 1.65 در صد
ترازنامه بانک 108954 108590 BWP - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.65 1.48 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 55461 59572 BWP - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 4926 5270 USD - میلیون
نرخ وام 5.25 5.25 در صد
وام به بخش خصوصی 23501 23045 BWP - میلیون
عرضه پول M1 23528 23360 BWP - میلیون
عرضه پول M2 95377 95527 BWP - میلیون
عرضه پول M3 95377 95527 BWP - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 713 -2388 BWP - میلیون
حساب جاری -3567 1397 BWP - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 7128 5915 میلیون - BWP
واردات 6417 8303 BWP - میلیون
بدهی خارجی 15769 12837 BWP - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 194 116 BWP - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 17.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 54744 53044 BWP - میلیون
بدهی های دولت 29229 26025 BWP - میلیون
ارزیابی اعتبار 67
هزینه های مالی 16459 17700 BWP - میلیون
ارزش بودجه دولت -530 -372 BWP - میلیون
درآمدهای دولت 15872 17328 BWP - میلیون
مخارج نظامی 571 515 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 12 12 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 9515 13257 BWP - میلیون
سرعت اینترنت 2553 2209 KBps
آدرس های IP 10680 11853 IP
شاخص رقابتی 55.49 54.54 امتیاز
رتبه رقابتی 91 90
شاخص فساد مالی 55 60 امتیاز
رتبه فساد مالی 45 35
آسانی کسب و کار 87 86
تولید صنعتی 15.1 24.1 در صد
استخراج معدن 28.1 40.6 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 20428 18589 BWP - میلیون
نرخ وام بانکی 5.25 5.25 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 45946 45855 BWP - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.