نرخ ارز
2,726.42
تغییر روزانه
3.34%
سالیانه
55.14%