نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

2.73%

سالیانه:

-73.52%