نرخ ارز

0.02

تغییر روزانه:

4.10%

سالیانه:

-66.26%