Ok
width
height
Cambodia Core Inflation Rate
کامبوج قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.17 1.44 35.57 -5.69 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 -0.39 1.50 -0.80 در صد [+]
تورم مواد غذایی 2.19 1.10 11.50 -6.70 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 127.68 127.35 132.90 122.90 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.59 114.53 132.30 106.40 امتیاز [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.47 176.67 177.47 155.63 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 2.90 2.80 4.60 0.70 در صد [+]
[+]