بازارها گذشته مرجع
پول 4062 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-12
نرخ بیکاری 0.31 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 157 2021-10
نرخ تورم 2.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 26589595 2021-10
نرخ بهره 0.61 2021-06
موازنه تجاری -4410 2021-05
حساب جاری -16961 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.5 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 116665 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2658 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 44143 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 25.29 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1212 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4192 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54801 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9454 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6238 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13102 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1010 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 585 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3802 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 386 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14020 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.31 2020-12
جمعیت 16.71 2020-12
حداقل دستمزد 192 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 157 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 26589595 2021-10
موارد کروناویروس 116665 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2658 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 44143 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187 2021-06
اندازه اصل تورم 1.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 132 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2021-06
تورم مواد غذایی 2.21 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.61 2021-06
نرخ بهره سپرده 1.48 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4410 2021-05
حساب جاری -16961 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.9 2020-12
صادرات 4700 2021-05
واردات 9110 2021-05
ورود توریست 10964 2021-06
ذخایر طلا 50.45 2021-06
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.5 2020-12
بودجه دولت -2.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-10
هزینه های دولت 3394 2018-12
مخارج نظامی 635 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2019-12
رتبه رقابتی 106 2019-12
شاخص فساد مالی 21 2020-12
رتبه فساد مالی 160 2020-12
آسانی کسب و کار 144 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 2262 2019-12
هزینه های مصرف کننده 43274 2018-12
قیمت گازوئیل 0.98 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.