ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کامبوج - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PN/A N/A Sep 29 2014
S&PB Stable Feb 20 2012
Moody'sB2 Stable May 21 2007