30/09/2020 واقعی قبلی
03:40 PM
CR
حساب جاری Q2 $40.1M
03:40 PM
CR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.8%
07/10/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.07%
04:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) SEP
21/10/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
CR
موازنه تجاری SEP $-218.6M


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.