21/07/2020 واقعی قبلی
11:30 PM
CR
موازنه تجاری JUN $-179.1M
06/08/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
نرخ بیکاری Q2 12.5%
07/08/2020 واقعی قبلی
06:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) JUL 0.31%
06:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) JUL -0.02%


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.