21/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
CR
موازنه تجاری DEC $-621.2M $ -370M
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
CR
تصمیم نرخ بهره 1.25% 1.25%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
CR
نرخ بیکاری Q4
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.3%
03:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.48%

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.