21/09/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
موازنه تجاری AUG $-269.9M
30/09/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CR
حساب جاری Q2 $-467M
04:00 PM
CR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.3%
07/10/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.72%
02:30 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.28%

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.