22/07/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
CR
Balance of Trade JUL $-385.5M
01/08/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
Unemployment Rate Q2 11.3%
08/08/2019 واقعی قبلی
03:45 PM
CR
Inflation Rate YoY JUL 2.42%
03:45 PM
CR
Inflation Rate MoM JUL 0.27%


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.