21/11/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
موازنه تجاری OCT $-328.5M
06/12/2019 واقعی قبلی
04:30 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.07%
04:30 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) NOV -0.10%


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.