13/05/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) APR 0.47%
09:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.03%
21/05/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
موازنه تجاری APR $-200.6M
07/06/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) MAY
10:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) MAY


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.