30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 PM
CR
نرخ بیکاری Q1 15.6% 14.7%
10:00 PM
CR
حساب جاری Q1 $-1183.2M $-264M
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1.44% 0.99%
06:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) JUN 8.71% 8.77%
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
CR
موازنه تجاری JUN $-266.5M $ -432M

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.