05/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.96%
04:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.18%
17/03/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
تصمیم نرخ بهره 0.75%
22/03/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
CR
موازنه تجاری FEB $-346.9M


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.