30/01/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
CR
نرخ بیکاری Q4 11.4%
07/02/2020 واقعی قبلی
04:15 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.52%
04:15 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.12%
21/02/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
CR
موازنه تجاری JAN $-402.8M


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.