23/09/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
موازنه تجاری AUG $-423.4M
30/09/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
CR
حساب جاری Q2 $-171.6M
11:15 PM
CR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 1.8%
07/10/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
CR
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.86%
04:00 PM
CR
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.10%


کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کاستاریکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.