بازارها گذشته مرجع
پول 596 2020-09
بازار سهام 7934 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
نرخ بیکاری 24 2020-06
نرخ تورم -0.07 2020-08
نرخ بهره 0.75 2020-08
موازنه تجاری -210 2020-07
حساب جاری 40.15 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 57361 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 621 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 21752 2020-09
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 61.77 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7246270 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1233794 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10047 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 350220 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271196 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 881048 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 19275 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280381 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 663783 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279022 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178282 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24 2020-06
افراد بیکار 551373 2020-06
حداقل دستمزد 5376 2020-08
جمعیت 5.06 2019-12
افراد شاغل 1745257 2020-06
نرخ اشتغال 43.74 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 2020-03
دستمزد 653164 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.07 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-08
قیمت تولید 117 2020-08
CPI مسکن آب و برق 111 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-08
تورم مواد غذایی -1.49 2020-07
انتظارات تورم 3 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-08
عرضه پول M2 13013185 2020-08
ذخایر ارزی 8038 2020-09
نرخ بهره سپرده 4.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -210 2020-07
حساب جاری 40.15 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
صادرات 932 2020-07
واردات 1142 2020-07
بدهی خارجی 29364 2020-03
گردش سرمایه 832 2020-03
حواله 104 2020-03
ذخایر طلا 0 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 502 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -1365710 2020-06
هزینه های دولت 1190126 2020-03
درآمدهای دولت 2310100 2020-06
هزینه های مالی 3675810 2020-06
ارزیابی اعتبار 31 2020-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.4 2020-06
تولید صنعتی -7.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار 121308 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -6.9 2020-06
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2020-06
استخراج معدن -21.5 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4862470 2020-03
قیمت گازوئیل 0.93 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 57361 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 621 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 21752 2020-09
تخت بیمارستان 1.13 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.