بازارها گذشته مرجع
پول 602 2020-11
بازار سهام 7776 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
نرخ بیکاری 22 2020-09
نرخ تورم 0.45 2020-10
نرخ بهره 0.75 2020-09
موازنه تجاری -263 2020-10
حساب جاری -261 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 137093 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1690 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 84991 2020-11
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 61.77 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6624771 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1191396 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10047 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19642 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339466 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 281652 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 772716 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 14683 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278590 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 564827 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 190962 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 168085 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 22 2020-09
افراد بیکار 520237 2020-09
حداقل دستمزد 5376 2020-10
جمعیت 5.06 2019-12
افراد شاغل 1846109 2020-09
نرخ اشتغال 46.12 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2020-06
دستمزد 691807 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.45 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-10
قیمت تولید 117 2020-10
CPI مسکن آب و برق 110 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-10
تورم مواد غذایی 0.31 2020-10
انتظارات تورم 2.9 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-09
عرضه پول M2 12926848 2020-10
ذخایر ارزی 7469 2020-12
نرخ بهره سپرده 4.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -263 2020-10
حساب جاری -261 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2019-12
صادرات 1040 2020-10
واردات 1303 2020-10
بدهی خارجی 30667 2020-06
گردش سرمایه -555 2020-06
حواله 119 2020-06
ذخایر طلا 0 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 257 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.47 2019-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -2327128 2020-09
هزینه های دولت 1197723 2020-06
درآمدهای دولت 3368517 2020-09
هزینه های مالی 5695645 2020-09
ارزیابی اعتبار 31 2020-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.7 2020-08
تولید صنعتی -4.1 2020-08
تغییرات موجودی انبار -70489 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -7.9 2020-08
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-08
استخراج معدن -15.5 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4294168 2020-06
قیمت گازوئیل 0.95 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.5 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 137093 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1690 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 84991 2020-11
تخت بیمارستان 1.13 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.