بازارها گذشته مرجع
پول 572 2019-09
بازار سهام 9601 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
نرخ بیکاری 11.9 2019-06
نرخ تورم 2.86 2019-08
نرخ بهره 4 2019-08
موازنه تجاری -423 2019-07
حساب جاری -172 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 60.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7180489 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1303919 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9893 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346044 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 319196 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 845377 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 19252 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279296 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 680751 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279228 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 181830 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2019-06
افراد بیکار 295580 2019-06
حداقل دستمزد 5241 2019-08
جمعیت 5 2018-12
افراد شاغل 2183195 2019-06
نرخ اشتغال 55.46 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2019-06
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 657101 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.86 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
قیمت تولید 116 2019-08
CPI مسکن آب و برق 110 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-08
تورم مواد غذایی 2.21 2019-08
انتظارات تورم 3.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-08
عرضه پول M2 10957964 2019-08
ذخایر ارزی 7807 2019-09
نرخ بهره سپرده 4.02 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -423 2019-07
حساب جاری -172 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 953 2019-06
واردات 1246 2019-06
بدهی خارجی 29195 2019-03
گردش سرمایه -807 2019-03
حواله 111 2018-03
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 384 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -1120197 2019-06
هزینه های دولت 1180444 2019-03
درآمدهای دولت 2528810 2019-06
هزینه های مالی 3649007 2019-06
ارزیابی اعتبار 50
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.5 2019-06
تولید صنعتی -6.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار 105950 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-06
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 67 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2019-06
استخراج معدن -6.4 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4791142 2019-03
قیمت گازوئیل 1.07 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -14.3 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.