بازارها گذشته مرجع
پول 577 2019-11
بازار سهام 9490 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 11.4 2019-09
نرخ تورم 2.07 2019-10
نرخ بهره 3.25 2019-10
موازنه تجاری -328 2019-09
حساب جاری -351 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 60.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7191395 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1288296 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9893 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 341788 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303087 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 854259 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 19796 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277973 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 679459 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279390 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178543 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-09
افراد بیکار 278108 2019-09
حداقل دستمزد 5241 2019-10
جمعیت 5 2018-12
افراد شاغل 2162613 2019-09
نرخ اشتغال 54.73 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2019-06
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 689593 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.07 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
قیمت تولید 116 2019-10
CPI مسکن آب و برق 110 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی 1.65 2019-10
انتظارات تورم 3.2 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2019-10
عرضه پول M2 11017498 2019-10
ذخایر ارزی 7773 2019-10
نرخ بهره سپرده 4.02 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -328 2019-09
حساب جاری -351 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 949 2019-09
واردات 1278 2019-09
بدهی خارجی 29206 2019-06
گردش سرمایه 229 2019-06
حواله 111 2018-03
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 404 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -1487531 2019-08
هزینه های دولت 1175888 2019-06
درآمدهای دولت 3337935 2019-08
هزینه های مالی 4825467 2019-08
ارزیابی اعتبار 50
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.67 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.34 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.5 2019-07
تولید صنعتی 3.3 2019-09
تغییرات موجودی انبار -62339 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.9 2019-09
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2019-09
استخراج معدن -4.4 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4788784 2019-06
قیمت گازوئیل 1.02 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -12.9 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.