بازارها گذشته مرجع
پول 620 2021-09
بازار سهام 11905 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2021-03
نرخ بیکاری 18.1 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 94.81 2021-09
نرخ تورم 1.72 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4872085 2021-09
نرخ بهره 0.75 2021-09
موازنه تجاری -338 2021-08
حساب جاری -467 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 509139 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 6023 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 292078 2021-09
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 61.52 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8799920 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1395115 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9620 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19679 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 404679 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 329727 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1152493 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 24582 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 369041 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 784530 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 311218 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 221069 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2021-06
افراد بیکار 434201 2021-06
حداقل دستمزد 5399 2021-08
جمعیت 5.16 2020-12
افراد شاغل 1969363 2021-06
نرخ اشتغال 48.71 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2021-06
دستمزد 693822 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 94.81 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4872085 2021-09
موارد کروناویروس 509139 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 6023 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 292078 2021-09
تخت بیمارستان 1.13 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.72 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-08
قیمت تولید 129 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-07
اندازه اصل تورم 0.68 2021-07
CPI مسکن آب و برق 98.92 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-08
تورم مواد غذایی 1.12 2021-07
انتظارات تورم 1.35 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-09
عرضه پول M2 12870488 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 7260 2021-09
نرخ بهره سپرده 2.58 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -338 2021-08
حساب جاری -467 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2020-12
صادرات 1244 2021-07
واردات 1513 2021-07
بدهی خارجی 32218 2021-03
گردش سرمایه -359 2021-03
حواله 127 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 629 2021-03
شاخص تروریسم 1.07 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -744866 2021-06
هزینه های دولت 1566628 2021-03
درآمدهای دولت 3147881 2021-06
هزینه های مالی 3892747 2021-06
ارزیابی اعتبار 31 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 9 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.9 2021-05
تولید صنعتی 17.3 2021-06
تغییرات موجودی انبار 200362 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 8.4 2021-06
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.01 2019-12
رتبه رقابتی 62 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 74 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-02
استخراج معدن 18 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5718665 2021-03
قیمت گازوئیل 1.17 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.8 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.